1. Đăng kí thành viên:

- Không được lấy tên, biệt danh... của các vị lãnh tụ cách mạng, các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước, những kẻ xấu như khủng bố, phát xít ... hoặc có ý nghĩa không lành mạnh.

-

- Không đăng ký ID bằng các ký tự đặc biệt như: [ * ¤ ° ´ ¯ )]

2. Những quy định chung:

a/ Lập chủ đề

- Chủ đề phải xúc tích, nêu bật được ý cần nói.

- Không lập các bài viết có nội dung sai lệch với tiêu chí hoạt động chung của diễn đàn. 

- Không lặp lại một bài viết đã có hoặc lập một bài viết có nội dung tương tự.

- Không lập các bài viết mới một cách tràn lan, làm mọi người khó theo dõi.

b/ Nội dung bài viết

- Không lạm dụng các chức năng bài viết, không để cỡ chữ quá lớn.

- Những hành vi sau đây được gọi là câu bài: Nhập nhiều bài liền nhau bằng cách cố ý chia nhỏ nội dung một bài ra làm nhiều phần.

- Nhập bài phù hợp, đúng với chủ đề, không được cố tình làm loãng chủ đề bằng cách đẩy những bài có nội dung không liên quan đến chủ đề của bài viết.

- Bài viết nếu là tiếng Việt phải có dấu

- Không dùng chữ quá to, quá nhỏ hoặc lạm dụng font chữ, màu sắc.

- Không được gửi các bài có virus lên trang web.

- Không viết bài vi phạm thuần phong mỹ tục, pháp luật, văn hoá Việt Nam...

- Không viết bài bêu xấu, miệt thị hoặc xúc phạm các thành viên khác.

c/ Qui định chung

- Nghiêm cấm sử dụng những từ ngữ, hình ảnh, thông tin không lành mạnh, thiếu văn hóa

- Tránh những nội dung phản động về chính trị, tôn giáo. Nghiêm cấm tuyên truyền, khích động những hành vi bạo lực, tuyên truyền phản động hoặc các hành vi phá hoại.

- Không cãi nhau, gây mất đoàn kết diễn đàn

- Để tránh những rắc rối về bài viết sau này, nếu là bài viết sưu tầm, thành viên gửi bài cần ghi rõ là sưu tầm và ghi nguồn gốc bài viết đó.

- Báo lại ngay với Ban Quản trị khi có thành viên vi phạm

- Không tổ chức gây rối trật tự an ninh công cộng sau khi có va chạm trên mạng xã hội

- Không đăng tải các hình ảnh, video mang tính bạo lực, xúc phạm nhân quyền hoặc hành hạ con người, động vật.

- Không lợi dụng tính chất hàng hoá tiêu dùng, thương hiệu để bôi nhọ, xúc phạm các thương hiệu khi chưa kiểm chứng đầy đủ thông tin.

3. Hình thức kỷ luật cho thành viên vi phạm:

- Nhẹ: Nhắc nhở

- Vừa: Nhắc nhở + Cảnh cáo

- Nặng: Tùy vào mức độ cảnh cáo và vi phạm, cấm tham gia diễn đàn có thời hạn.

- Rất nặng: Khai trừ khỏi diễn đàn vĩnh viễn.

CAM KẾT CHIA NHỮNG SẺ THÔNG TIN BỔ ÍCH TRÊN TINH THẦN THƯỢNG TÔN LUẬT PHÁP; PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC; TÔN TRỌNG NHÂN PHẨM ĐẠO ĐỨC, UY TÍN HÌNH ẢNH CỦA TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN; VÌ SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN VĂN  BỀN VỮNG VÀ TIẾN BỘ CỦA CỘNG ĐỒNG!