17 hộ dân được nhận gần 70 tỷ đồng. Ảnh: Báo SGGP
Lãnh đạo huyện Long Thành cho biết, 17 hộ dân được chi trả tiền lần này là những hộ dân nằm trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng (khu vực 1.800 ha) của dự án, đã có đơn xin được nhận tiền đền bù, hỗ trợ sớm, cũng là những hộ dân đầu tiên bàn giao mặt bằng để Nhà nước xây dựng sân bay.

Theo người dân, mức giá đền bù, hỗ trợ do Nhà nước đưa ra là phù hợp. Sau khi nhận tiền, người dân sẽ đến nơi ở mới, bàn giao mặt bằng.

Theo dự kiến, ngoài đợt chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân vào hôm nay (18/5), huyện Long Thành sẽ thực hiện tiếp hai đợt chi trả cho người dân vùng dự án vào ngày 1 và 15/6 tới.

Trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng của dự án sân bay Long Thành có khoảng 630 ha đất của hơn 1.000 hộ gia đình, cá nhân. Phần diện tích còn lại là đất của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai.

Đến nay, UBND huyện Long Thành đã hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường của 600 hộ gia đình, trong đó đã thực hiện áp giá bồi thường cho 403 hộ. 197 hộ còn lại đang thực hiện áp giá bồi thường. UBND huyện Long Thành cũng đã họp xét tái định cư cho 47 hộ dân.

Đối với 407 hộ dân còn lại, gồm những hộ dân thuộc diện mua bán đất bằng giấy tay, điều chỉnh hồ sơ kỹ thuật thửa đất, xác minh diện tích chênh lệch… UBND huyện đang xác minh để sớm phê duyệt phương án bồi thường và thực hiện chi trả tiền đền bù, hỗ trợ.

Hiện nay, các hồ sơ liên quan đến việc thực hiện đền bù, hỗ trợ đã hoàn thành. Địa phương chỉ xác minh lần cuối để đảm bảo các hồ sơ được thực hiện chính xác, đúng đối tượng chi trả. Đối với các hồ sơ của các thửa đất vắng chủ, địa phương sẽ thực hiện theo quy định là chuyển trả tiền bồi thường, hỗ trợ vào các tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Để xây dựng sân bay Long Thành, Đồng Nai phải thực hiện thu hồi khoảng 5.000 ha đất. Ngoài khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1, khu vực còn lại có diện tích hơn 3.000 ha.

Trong hơn 3.000 ha đất này, có hơn 2.400 ha đất thuộc quyền quản lý của hơn 4.300 hộ gia đình, cá nhân. Hiện nay, địa phương đã thực hiện kiểm kê được hơn 480 ha đất của 654 hộ gia đình, cá nhân và đã chuyển UBND xã Bình Sơn xác nhận hồ sơ của 98 hộ, chuyển Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành hoàn chỉnh hồ sơ của 556 hộ. Huyện Long Thành đang tiếp tục kiểm kê hơn 1.900 ha của hơn 3.700 hộ còn lại.

Theo kế hoạch, Đồng Nai đã cam kết với Chính phủ vào đầu quý II/2021 sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án sân bay Long Thành cho chủ đầu tư.

BT