Về dự có Đồng chí Nguyễn Quang Huấn, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam, Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Giang, Nguyễn Thị Vinh, Trưởng ban liên lạc Nữ bộ đội Trường Sơn tỉnh Bắc Giang.

Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang Nguyễn Quang Huấn phát biểu tại Hội nghị.

 
Hội nghị đã tổng kết công tác Hội năm 2020, triển khai phương hướng hoạt động công tác Hội năm 2021. Hội nghị đánh giá: Năm 2020, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Việt Yên đã hoạt động đạt nhiều kết quả trong hoạt động công tác hội. Điểm nổi bật là đã tổ chức tốt công tác nghĩa tình đồng đội; thăm hỏi hội viên ốm đau qua đời; chúc thọ cho gần 7 chục hội viên; tổ chức quyên góp ủng hộ cho đồng bào miền Trung bị bão lụt được gần 2 chục triệu đồng; kết nạp thêm được gần 2 chục hội viên mới; tổ chức tốt công tác tuyên truyền trên các kênh thông tin truyền thông của TW và địa phương; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cho học sinh một số trường THCS&TH...  

Các đại biểu về dự Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020.

 

Năm 2020, Hội Trường Sơn huyện Việt Yên cũng đã tổ chức tốt cuộc vận động đoàn kết và phát huy truyền thống của Bộ đội Trường Sơn anh hùng; vận động tốt việc hội viên tham gia làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; tổ chức được cho hội viên đi tham quan về chiến trường xưa, đáp ứng nhu cầu mong mỏi của hội viên, nhất là hội viên cao tuổi.

Các đơn vị tập thể và cá nhân đã được Tỉnh hội khen thưởng năm 2020.

Hội truyền thống trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Việt Yên đã được tỉnh Hội khen thưởng cho 4 đơn vị tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc hoạt động công tác Hội năm 2020. Cũng tại hội nghị tổng kết, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh của huyện đã khen thưởng cho 3 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2020.