Ông Nguyễn Việt Oanh - Bí thư huyện ủy Lục Ngạn tại buổi họp báo.

Ông La Văn Nam - Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho biết: “UBND huyện Lục Ngạn đã chỉ đạo cho các cơ quan chuyên môn phối hợp tổ chức được 71 lớp tập huấn, tổ chức cho nông dân tham gia vùng sản xuất vải thiều xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản ký cam kết thực hiện theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và thời gian cách ly”.

Nhìn chung, năm 2020, do điều kiện thời tiết không thuận lợi nên tỷ lệ ra hoa chỉ đạt khoảng 65% diện tích. Tổng diện tích trồng vải toàn huyện Lục Ngạn được duy trì 15.290 ha, trong đó vải chín sớm khoảng 2.000 ha, chiếm 13%; vải thiều chính vụ khoảng 13.290, chiếm 87%; dự báo sản lượng đạt trên 85.000 tấn, trong đó vải chín sớm khoảng 18.000-20.000 tấn, vải chính vụ trên 65.000 tấn.

Diện tích sản xuất theo quy trình VietGap là 11.000 ha, diện tích sản xuất đạt tiêu chuẩn GlobalGap khoảng 100 ha; duy trì diện tích 217,89 ha vải thiều của 394 hộ sản xuất tại các xã Hồng Giang, Giáp Sơn, Tân Mộc, Biên Sơn, Tân Quang, Tân Sơn và Kiên Lao được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cấp 18 mã số xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Đồng thời, phía Trung Quốc đã cấp 36 mã số đối với toàn bộ vùng trồng vải thiều Lục Ngạn và 229 doanh nghiệp, HTX, cơ sở được công nhận đủ điều kiện đóng gói, xuất khẩu chính ngạch quả vải thiều tươi vào thị trường Trung Quốc.

UBND huyện đã phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật cấp 18 mã số cho 99 hộ sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Nhật Bản với tổng diện tích 98 ha tại 6 xã: Hồng Giang, Quý Sơn, Giáp Sơn, Tân Sơn, Hộ Đáp, Nam Dương (vượt 53 ha so với kế hoạch), dự kiến sản lượng đạt khoảng 900 - 1.000 tấn; trong đó đã tập trung hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật cho 38 hộ với diện tích 50 ha tại 4 xã: Nam Dương, Quý Sơn, Tân Sơn, Hộ Đáp .

Đến nay đã có 03 doanh nghiệp đăng ký mã vườn trồng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vải thiều sang thị trường Nhật Bản: Công ty A.meii 03 mã, diện tích 15 ha (thôn Chão, xã Giáp Sơn 05 ha; thôn Ngọt, xã Hồng Giang 05 ha; thôn Hóa, xã Tân Sơn 05 ha); Công ty Chánh Thu 04 mã, diện tích 15 ha(thôn Vành Dây 05 ha, thôn Số 3, xã Quý Sơn 05 ha; thôn Hóa, xã Tân Sơn 05 ha); Công ty Xuất nhập khẩu Toàn Cầu 01 mã, diện tích 05 ha tại thôn Đồng Giao, xã Quý Sơn.

Quảng cảnh buổi họp báo.

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp tổ chức được 71 lớp tập huấn; tổ chức cho nông dân tham gia vùng sản xuất vải thiều xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản ký cam kết thực hiện theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và thời gian cách ly.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước còn diễn biến phức tạp, khó lường, vì vậy, UBND huyện Lục Ngạn xây dựng kế hoạch hỗ trợ nhân dân sản xuất, chế biến và tiêu thụ vải thiều theo 3 phương án (tình huống) như sau:

Phương án 1. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài ở cả trong nước và trên thế giới:

Tiêu thụ chủ yếu ở trong nước và chế biến. Giải pháp hàng đầu là đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ nội địa, chế biến (sấy khô, đóng hộp, ép nước) và trữ lạnh.

* Tiêu thụ vải thiều tươi:

- Tiêu thụ trong nước: Khoảng 60.000 tấn; chủ yếu là thị trường phía Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, miền Trung (Đà Nẵng)...

- Xuất khẩu: 20.000 tấn; chủ yếu là thị trường Trung Quốc (qua cửa khẩu Lạng Sơn, Lào Cai...) và một số thị trường khác như Australia, Pháp, Mỹ, Anh, Nhật Bản...

* Các hình thức khác: Khoảng 5.000 tấn, chủ yếu là sấy khô, bảo quản lạnh, chế biến thực phẩm...

 Phương án 2. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát nhưng chưa hết dịch:

Đẩy mạnh tiêu thụ nội địa; xuất khẩu thị trường Trung Quốc và Đông Nam Á và chế biến.

* Sản lượng tiêu thụ vải thiều tươi: Khoảng 70.000 tấn; trong đó:

- Tiêu thụ trong nước: 34.000 tấn.

- Xuất khẩu: 36.000 tấn.

* Các hình thức khác: 15.000 tấn, trong đó sấy khô: 5.000 tấn; bảo quản lạnh, ép nước, chế biến: 10.000 tấn. 

Phương án 3: Tình hình dịch bệnh covid-19 được ngăn chặn hiệu quả, các hoạt động xuất nhập khẩu trở lại bình thường:

Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ như những năm trước. Hình thức tiêu thụ chủ yếu là bán quả vải tươi và chế biến vải thiều tại chỗ như: đóng hộp, ép nước, sấy khô; trong đó:

* Vải thiều tươi: khoảng 81.000 tấn (tiêu thụ trong nước khoảng  36.000 tấn; xuất khẩu: 45.000 tấn).

* Chế biến sấy khô, ép nước, đóng hộp... khoảng 4.000 tấn (sấy khô: 1.000 tấn; ép nước, đông lạnh, đóng hộp: 3.000 tấn).

Huyện ủy, UBND huyện Lục Ngạn đã chỉ đạo xây dựng, triển khai Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 05/5/2020 về thực hiện các biện pháp hỗ trợ nhân dân sản xuất, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ vải thiều năm 2020; thành lập Ban Chỉ đạo hỗ trợ nhân dân sản xuất, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ vải thiều năm 2020; tổ chức 02 hội nghị đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp xuất khẩu vải thiều ở trong và ngoài tỉnh, các hợp tác xã và hộ sản xuất, kinh doanh vải thiều ở địa phương để bàn biện pháp chuẩn bị các điều kiện cho vụ thu hoạch, tiêu thụ vải thiều; bàn phương án đón, tổ chức cách ly thương nhân Trung Quốc sang thu mua vải thiều; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động trong vụ thu hoạch vải thiều năm 2020...

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện đã xây dựng Phương án số 105/PA-BCĐ ngày 20/5/2020 về thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nước ngoài và thương nhân nước ngoài đến xúc tiến tiêu thụ vải thiều tại huyện Lục Ngạn và đã được UBND tỉnh chấp thuận.