Phát triển kinh tế xã hội đi đôi với chống dịch COVID19 hiệu quả

Sáu tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế- xã hội trong nước và tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp đã tác động tiêu cực đến hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Trước tình hình đó, Huyện uỷ- HĐND- UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vừa phòng chống dịch bệnh, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế. Đến nay, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, các hoạt động sản xuất kinh doanh dần được hồi phục, đời sống sinh hoạt của người dân trở lại bình thường.

Trụ sở UBND huyện Lạng Giang

Trong điều kiện khó khăn, song tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 đạt được kết quả tích cực, an ninh chính trị được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu tăng 11,8%, thấp hơn nhiều mức 18,8% KH năm 2020. Trong đó: Nông- lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,6%; công nghiệp- xây dựng tăng 19,03%; dịch vụ tăng 7,88%; Các mặt hoạt động kinh tế - xã hội – An ninh Quốc phòng: Xây dựng nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; Công tác quản lý tài nguyên và môi trường; Đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý đô thị; Đảm bảo trật tự an toàn giao thông…đều được củng cố và có những chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, huyện đã tổ chức tốt Lễ công bố huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 28/4/2020 của UBND huyện về nâng cao tiêu chí huyện nông thôn mới, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu và thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025. Phấn đấu đến năm 2025: Có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (chiếm 78,9% tổng số xã); 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (chiếm 10,8% tổng số xã); 95 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu (chiếm 36,3% tổng số thôn); giữ vững và nâng cao các tiêu chí huyện nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa.

UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, địa phương nắm chắc tình hình đời sống của người dân, người lao động, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo và người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Chỉ đạo chuyển, trợ cấp, thăm và tặng quà cho 25.687 lượt đối tượng, với tổng trị giá 10,5 tỷ đồng nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Phối hợp với Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 23 gia đình hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí 460 triệu đồng. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã thực hiện giải ngân cho 1.283 lượt hộ vay với số tiền 55,5 tỷ đồng, việc cho vay đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng và sử dụng vốn vay hiệu quả.

Sáu tháng đầu năm, đã thực hiện trợ cấp thường xuyên cho trên 12.500 lượt đối tượng người có công và bảo trợ xã hội với tổng số tiền gần 50 tỷ đồng. Công tác quản lý nhà nước về lao động, bảo hiểm xã hội được tăng cường. UBND huyện đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu phát triển số doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT bắt buộc; số người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình năm 2020 cho UBND các xã, thị trấn. Tích cực đôn đốc các doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động; đến nay, toàn huyện có 270/354 (76,3%) doanh nghiệp đang hoạt động tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động; từ đầu năm đến nay, đã có 12 doanh nghiệp báo giảm hết lao động, không còn hoạt động do ảnh hưởng dịch bệnh; tỷ lệ nợ BHXH của các doanh nghiệp tăng mạnh, tổng số tiền nợ BHXH từ 3 tháng trở lên là 15,7 tỷ đồng, tăng 70,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Lễ Công nhận huyện Lạng Giang là huyện Nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo quyền lợi cho người lao động được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo; UBND huyện đã xây dựng và triển khai Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. Ước 6 tháng đầu năm 2020 có 1.650 lao động được tạo việc làm mới, đạt 39,8% KH năm, giảm 27% so với CKNT; trong đó có 239 trường hợp đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài, đạt 31,9% KH năm, giảm 39,3% so với CKNT.

Tập trung cao chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn rà soát các nhóm đối tượng thuộc diện gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày của Chính phủ; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Kết quả: Toàn huyện đã thực hiện xong việc hỗ trợ cho 22.027 người (đạt 99,96%) thuộc 4 nhóm đối tượng: Người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng số tiền là 23,91 tỷ đồng (đạt 99,97%). Các nhóm đối tượng còn lại tiếp tục chỉ đạo rà soát để hỗ trợ kịp thời.

Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2020, phấn đấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu tăng 18,8%; trong đó, ngành nông lâm nghiệp, thủy sản tăng 8%; ngành công nghiệp - xây dựng tăng 21%; ngành dịch vụ tăng 21,8%. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp và thủy sản 17,72%; công nghiệp - xây dựng 44,83%; dịch vụ 37,45%. Ngoài việc khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm nêu trên, UBND huyện tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm lo công tác an sinh xã hội và tích cực nâng cao đời sống của người dân.

Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Chính phủ; Kế hoạch của UBND tỉnh; các kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh; Nghị quyết của Huyện uỷ và Nghị quyết của HĐND huyện về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và các Nghị quyết của HĐND huyện Khóa XIX, Kỳ họp thứ 12, 14; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh tế - xã hội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI.

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016- 2020 gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; hoàn thành dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021- 2025 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025; xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Huyện Lạng Giang tích cực xây dựng các xã Nông thôn mới nâng cao

Tăng cường quảng bá, xúc tiến đầu tư nhằm thu hút nhiều dự án đầu tư vào địa bàn, nhất là các dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp. Tập trung kiểm tra, đôn đốc các dự án đã được chấp thuận đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Hoàn thiện Phương án phát triển của huyện để tích hợp vào quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn đôn đốc các đơn vị tư vấn hoàn thành việc lập các quy hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch đã được phê duyệt.

Tập trung cao thực hiện các biện pháp tăng thu ngân sách, nhất là thu tiền sử dụng đất, thu ngoài quốc doanh, phí, lệ phí. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước; kiểm soát chặt chẽ, thực hiện công khai, minh bạch các khoản chi, tiết kiệm chi thường xuyên. Tích cực đôn đốc vận động các tổ chức, cá nhân hoàn thành việc thu thuế và các loại quỹ năm 2020.

Chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch sản xuất lúa mùa và cây trồng vụ Đông. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tập trung chỉ đạo tái đàn, tăng đàn lợn tuân thủ nguyên tắc đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Hoàn thành xây dựng xã Tiên Lục đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 19 thôn đạt chuẩn thôn nông mới kiểu mẫu năm 2020. Tập trung xử lý, giải toả dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn.

Tăng cường công tác quản lý đất đai; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện ngăn chặn việc lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích. Tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai. Quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm và các khu đấu giá quyền sử dụng đất ở.

Cơ sở hạ tầng và đời sống nhân dân huyện Lạng Giang không ngừng được cải thiện

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường. Tập trung cao đối với việc thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn theo Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh, phấn đấu thu đạt trên 90% tổng số hộ. Quan tâm chỉ đạo thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và các điểm rác còn tồn lưu; duy trì tốt công tác vệ sinh chủ nhật xanh hàng tuần trên địa bàn.

Quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình, nhất là các dự án BT, các tuyến đường trọng điểm. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, quyết toán các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng công tác giám sát của cộng đồng để góp phần bảo đảm chất lượng công trình, chống lãng phí, thất thoát.

Tổ chức tổng kết năm học 2019- 2020; triển khai nhiệm vụ năm học 2020- 2021. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện, tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020- 2021, thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; làm tốt công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp. Thực hiện đúng lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, trước mắt là đối với lớp 1. Chuẩn bị các điều kiện cho Lễ khai giảng năm học mới; đồng thời, có giải pháp hiệu quả thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020- 2021.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khoá XI) về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 433-NQ/TU ngày 04/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019- 2025. Tổ chức bình xét, công nhận các “danh hiệu văn hóa” năm 2020; triển khai nhân rộng các mô hình văn hoá. Tập trung tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước. Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá có điều kiện trên địa bàn. Triển khai công tác xã hội hoá các cơ sở văn hoá, thể thao; tổ chức tốt việc tuyển chọn, tập luyện cho các vận động viên để tham gia các giải thể thao do tỉnh tổ chức.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; tránh tư tưởng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện và trạm y tế các xã, thị trấn. Chỉ đạo thực hiện xã hội hóa các hoạt động y tế tại Trung tâm Y tế. Quan tâm chỉ đạo các xã đã được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2017 chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kiểm tra công nhận lại đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Tích cực vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế theo Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tăng cường kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân. Triển khai thực hiện tốt các biện pháp nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn. 

Công tác quy hoạch kết nối hạ tầng Nông thôn và đô thị của huyện Lạng Giang được quan tâm

Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm mới cho lao động, đẩy mạnh xuất khẩu lao động, nhất là lao động ở nông thôn. Thực hiện trợ cấp, trợ giúp các đối tượng chính sách xã hội, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Đẩy mạnh các hoạt động thiết thực hưởng ứng Phong trào “Uống nước nhớ nguồn” và “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7). Quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách, dự án giảm nghèo trên địa bàn, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 2,2%. Phát triển mạnh đối tượng tham gia BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện. Tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của BHXH tự nguyện để người dân hiểu và tự nguyện tham gia nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo an sinh xã hội. 

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Duy trì nghiêm túc công tác tiếp dân theo quy định. Nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư của công dân. Chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt từ 90% trở lên và tổ chức thực hiện xong 90% số quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức theo đúng quy định, đề án vị trí việc làm được phê duyệt. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả kế hoạch tổ chức bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và lựa chọn phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố, nhiệm kỳ 2020-2022 đối với 240 thôn, tổ dân phố còn lại. Chỉ đạo đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác của lực lượng công an chính quy về cơ sở. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả từ huyện đến cơ sở; chấn chỉnh, đề cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1937-CV/TU ngày 29/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy định về văn hoá công sở. Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước huyện Lạng Giang giai đoạn 2020- 2025.

Chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện và các sự kiện chính trị quan trọng của huyện. Quản lý chặt chẽ người nước ngoài đến địa bàn và người địa phương học tập, lao động từ nước ngoài trở về, thực hiện các biện pháp phòng ngừa để phòng chống dịch bệnh Covid- 19. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tập trung điều tra có hiệu quả các vụ án xảy ra, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, tệ nạn mại dâm, ma tuý, cờ bạc,... Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Tiếp tục chỉ đạo, bố trí lực lượng kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm chở quá khổ, quá tải. Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn.

Xuân Đông - Minh Tuấn