coc dan

Bà con thôn Nà Cháo vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Chị Bàn Thị Hoa- Trưởng thôn Nà Cháo cho biết: Thôn hiện có 45 hộ dân với 182 khẩu, gồm 2 dân tộc Tày, Dao sinh sống. Những gần đây, tuy đời sống người dân còn nhiều khó khăn nhưng cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong thôn luôn quan tâm việc triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn. Bên cạnh đó, vận động người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển, văn minh. Từ sự nỗ lực của bà con, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 25 hộ, cận nghèo 12 hộ. Thôn có nhà họp thôn, sân rộng khang trang; 91% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt hợp vệ sinh… năm 2020 thôn Nà Cháo đạt khu dân cư văn hóa.

Đồng chí Đồng Thị Thùy- Phó Bí thư Đảng ủy xã Cốc Đán cho biết: Xác định việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là động lực trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, do đó thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã Cốc Đán đã tích cực triển khai nhiều nội dung, hoạt động, nhằm đẩy mạnh phong trào gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân. Bên cạnh đó, hằng năm, Ban Chỉ đạo phong trào xã cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung quy ước, hương ước các bản trên địa bàn; đề ra các giải pháp thiết thực phù hợp với điều kiện kinh tế, phong tục, tập quán, của địa phương; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là việc thực hiện hiệu quả 5 nội dung chính của phong trào...

Để thực hiện hiệu quả phong trào trên, xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về ý nghĩa, tầm quan trọng và các tiêu chí công nhận gia đình văn hóa, thôn, bản văn hóa thông qua nhiều hình thức, như: Hệ thống loa phát thanh, lồng ghép vào các buổi họp thôn... Quá trình thực hiện phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình người tốt, việc tốt, nhiều gia đình đã hiến đất để xây dựng nhà văn hóa, làm đường...Bên cạnh đó, trong bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, xã đã chủ động cụ thể hóa, cũng như quy định rõ những tiêu chí vi phạm không được xét làm căn cứ để công tác bình xét được rõ ràng. Ðặc biệt, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền xã, bà con luôn đoàn kết, giúp nhau trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong xóa đói, giảm nghèo.

Cùng với đó, để đồng hành cùng Nhân dân, hằng năm, các tổ chức hội, đoàn thể, nhất là Hội Nông dân xã, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Ðoàn Thanh niên xã… trợ giúp nhiều hội viên, đoàn viên thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn vay vốn xóa đói giảm nghèo, áp dụng khoa học kỹ thuật đầu tư sản xuất, khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương, từng bước cải thiện đời sống kinh tế và cảnh quan diện mạo thôn bản.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 45,63%; số gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa toàn xã đạt 540/604 hộ, chiếm 89,4%; Khu dân cư Văn hóa đạt 21/22 thôn; trong đó 2 thôn đạt 9 năm liên tục, 6 thôn đạt 5 năm liên tục trở lên, 4 thôn đạt 4 năm liên tục…Từ thực hiện phong trào, nhiều nét sinh hoạt văn hóa cổ truyền mang đậm bản sắc dân tộc; phong trào thể dục thể thao được khai thác và phát huy. Việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống như trang phục dân tộc thiểu số, các đội thể thao, các môn thể thao được xã duy trì thường xuyên.

Với những kết quả đạt được, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Cốc Đán đã thực sự lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, tạo không khí thi đua sôi nổi ở các thôn trên địa bàn xã. Người dân đã ý thức hơn trong việc thắt chặt tình làng nghĩa xóm, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.