Ảnh: VGP/Hiền Minh
Theo đó, các đại biểu tham gia tọa đàm và các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên đã tập trung thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về sự cần thiết và tính khả thi của việc ban hành Luật bảo vệ động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, cũng như vai trò quan trọng trong vận động, thông qua các dự án luật có liên quan và tham gia giám sát trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, địa phương trong lĩnh vực này.

Thời gian qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu tiến bộ trong việc ban hành các công cụ pháp lý nhằm chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã. Tuy nhiên, cần phải tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã nguy, cấp, quý hiếm.

Về truyền thông, tổ chức Traffic đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc áp dụng truyền thông thay đổi hành vi và xã hội để hỗ trợ các quy định pháp luật giảm việc tiêu thụ sừng tê giác, ngà voi và các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã bất hợp pháp khác. Truyền thông thay đổi hành vi và xã hội là một phương pháp truyền thông dựa trên bằng chứng được thiết kế để thúc đẩy và duy trì các hành vi tích cực thông qua việc truyền tải các thông điệp cụ thể về văn hóa đến nhiều tầng lớp trong xã hội.

Bà Sarah Ferguson, Giám đốc tổ chức Traffic tại Việt Nam, cũng cho biết về khả năng của phương pháp truyền thông thay đổi hành vi và xã hội trong việc giảm nhu cầu đối với các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã bất hợp pháp và kêu gọi các cơ quan quản lý cùng tiến tới hành động chống lại tội phạm về động vật hoang dã.

Hiền Minh