Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, đến năm 2020, thu nhập bình quân của người dân vùng nông thôn đã tăng 2,5 lần so với năm 2009. Năm 2018, chúng ta triển khai đề án phát triển các sản phẩm OCOP, phấn đấu đến năm 2020 có 2.400 sản phẩm ở khu vực nông thôn. Đồng thời, Chính phủ cũng ban hành Nghị định 52, thúc đẩy phát triển 7 nhóm ngành nghề lớn trong hệ sinh thái kinh tế nông thôn.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chủ trì Hội nghị

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trăn trở: "10 năm trở lại đây, lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta đã đầu tư 30 triệu tỷ đồng để phát triển thiết chế hạ tầng nông thôn, thúc đẩy phát triển sản xuất. Từ đó hoàn thiện khối lượng khổng lồ về cơ sở hạ tầng. Năm 2019, thu nhập của người dân nông thôn đạt bình quân 43 triệu đồng, cao gấp 4 lần so với năm 2009", 

Nhân dịp này, người đứng đầu Bộ NN-PTNT cũng đã thẳng thắn phân tích cái chưa được ở khu vực kinh tế nông thôn là hiệu quả thấp, năng suất chưa cao, đời sống một bộ phận bà con vẫn khó khăn. Dù đã có 60% tổng số xã của cả nước đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, nhưng môi trường chưa sạch. Sản phẩm của bà con làm ra phần lớn không theo chuỗi giá trị, công ăn việc làm chưa được đảm bảo. Các ngành nghề nông thôn vẫn là lợi thế cần tận dụng, vì thông qua đây mới tạo công ăn việc làm, giữ gìn bản sắc và xây dựng chuỗi giá trị nông sản. Để làm được điều đó, cần khơi dậy bàn tay khối óc của lao động nông thôn, nhất là các nghệ nhân; khơi dậy truyền thống văn hóa làng nghề.

"Nghị định 52 đã đề cập rất rõ 7 nhóm nghề lớn ở khu vực nông thôn, qua đó khơi dậy hết tiềm năng kinh tế ở nông thôn, đặc biệt là nghề sinh vật cảnh đã phát huy các giá trị môi trường, thời đại, văn hóa..." Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Thủ tướng Chỉnh phủ Nguyễn Xuân Phúc đến thăm gian trưng bày Sinh Vật Cảnh ngày 21/9/2019

Trước đó, ngày 21/9/2019, đến tham dự Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng Nông thôn mới của Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã biểu dương những sáng tạo của giới nghệ nhân, doanh nhân, chủ nhà vườn Sinh Vật Cảnh, đồng thời đánh giá đây là một ngành kinh tế sinh thái giàu tiềm năng. Vì vậy ngay từ năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo về phát triển ngành hàng quan trọng này phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và tiến tới xuất khẩu./.