Chữ Canh Tý chúc mừng năm 2020

Linh vật Chuột, biểu tượng cho năm mới 2020

Chữ Kỷ Hợi chúc mừng năm 2019