Ủng hộ phòng chống dịch Covid tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng

Ông Trương Quốc Chính chủ Resort Hoa Lan Chính Trương ủng hộ phòng chống dịch  Covid - 19

Cụ thể trong cả nước, Cộng đồng những người yêu hoa lan đã quyên góp thông qua nhiều hình thức tự nguyện, đúng pháp luật với số tiền hàng chục tỷ đồng. Riêng hoạt động ủng hộ trực tiếp Quỹ phòng chống COVID19 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với tổng số tiền qua 2 đợt gần 17 tỷ đồng; Ủng hộ công tác phòng chống COVID19 tai thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và một số tỉnh miền Trung với số tiền hơn 17 tỷ đồng.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam đã tặng Bằng khen cho Hiệp hội những người yêu Hoa Lan toàn quốc

Với những thành tích to lớn đó, vừa qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam đã tặng Bằng khen đột xuất để kịp thời biểu dương ghi nhận tấm lòng nhân ái của Cộng đồng những người yêu hoa lan toàn Quốc đã đồng hành cùng Đảng, Nhà Nước, Chính phủ và MTTQ trong cuộc chiến chống COVID19.