Theo đó, Công ty hoạt động ở các ngành nghề chính như: Truyền thông, Quảng cáo, xuất bản phần mềm, xử lý dữ liệu, phát hành sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận, Cổng thông tin (Thiết lập trang mạng xã hội, Trang tin điện tử Tổng hợp (Khoản 5, Điều 23 Nghị định số 72/2013/NĐ - CP); Tổ chức sự kiện và xúc tiến thương mại; Hoạt động tư vấn quản lý; Hoạt động giáo dục đào tạo...

Cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Truyền thông Pháp luật và Thời đại trong một hoạt động thiện nguyện

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là 7020. Hoạt động tư vấn quản lý, trong đó, định hướng doanh thu chủ yếu từ việc tư vấn pháp luật, kết hợp tham gia phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật trên trang thông tin điện tử www.phapluatvathoidai.vn.  

Ngoài ra, trên trang thông tin điện tử www.phapluatvathoidai.vn còn tư vấn, phổ biến các thông tin phải được công khai mà mọi công dân được quyền tiếp cận theo Điều 17, Luật tiếp cận Thông tin bao gồm:

- Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung; điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên; thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước.

 - Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước.

- Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; nội dung và kết quả trưng cầu, tiếp thu ý kiến của nhân dân; đề án và dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính;

- Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan nhà nước.

- Dự toán ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước; dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước; thủ tục ngân sách nhà nước.

- Thông tin về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn viện trợ phi chính phủ theo quy định; thông tin về quản lý, sử dụng các khoản cứu trợ, trợ cấp xã hội; quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân, các loại quỹ.

- Danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu; thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giá đất; thu hồi đất; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn.

- Hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp; báo cáo giám sát tình hình thực hiện công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp và cơ quan nhà nước đại diện chủ sở hữu; thông tin về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

- Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường; kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát liên quan đến việc bảo vệ môi trường, sức khỏe của cộng đồng, an toàn thực phẩm, an toàn lao động.

 

- Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân; nội quy, quy chế do cơ quan nhà nước ban hành.

- Báo cáo công tác định kỳ; báo cáo tài chính năm; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý; cơ sở dữ liệu quốc gia ngành, lĩnh vực; thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học;

- Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà nước hoặc người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin;

- Thông tin liên quan đến lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng;

- Thông tin về thuế, phí, lệ phí;

- Thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp luật.

 

Để thực hiện tốt những công việc trên, ngoài đội ngũ cán bộ, nhà khoa học, chuyên viên năng động giàu kinh nghiệm, Công ty hợp tác với một số tố chức và cá nhân có uy tín như: Viện Nghiên cứu Hợp tác Khoa học Châu Á Thái Bình Dương; Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển; Viện Nghiên cứu Truyền thống và Phát triển; Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam; Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam, Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam; Diễn đàn Đời sống và Phát triển; Công ty Luật TNHH Phúc Minh; Công ty TNHH Tư vấn Luật Legal & Partner, Luật sư Lê Minh Công, Luật sư Lê Minh Đức, Luật sư Trần Thị Oanh, Luật sư Trịnh Thị Hồng Nhung, Luật sư Nguyễn Văn Hoàng, GS, TSKH Trần Duy Quý; PGS. TS Đào Thế Anh, TS. Lê Thành Ý, TS. Hoàng Xuân Trường...

Phương châm hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông Pháp luật và Thời đại là: Thượng tôn luật pháp - Kết nối tiềm năng - Gia tăng giá trị - Phát triển bền vững.

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHÁP LUẬT VÀ THỜI ĐẠI

Tổng Giám đốc: Nhà báo, Thạc sĩ Vương Xuân Nguyên

Các Phó Tổng giám đốc: Nguyễn Thu Dung, Hoàng Phương Lan, Đoàn Văn Đức

Trụ sở: Lô JA08, Khu Biệt thự Thiên đường Bảo Sơn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Đường dây nóng: 08.4646.0404/08.3456.5456

Email: phapluatthoidai@gmail.com