Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Đến dự và chỉ đạo Đại hội tại phiên chính thức diễn ra vào ngày 29/6, có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Sơn Minh Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; các vị trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các vị Uỷ viên Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam; các vị nguyên Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI, XII cùng 191 đảng viên trong Đảng bộ.

Nha bao Vuong Xuan Nguyen 02

Toàn cảnh Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Hầu A Lềnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan khẳng định, Đại hội lần thứ XIII, Đảng bộ Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu bước tiến của Đảng bộ trên chặng đường cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước nói chung và công tác Mặt trận nói riêng do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Với truyền thống đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao trước nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, tôi tin tưởng mỗi đảng viên của Đảng bộ phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thảo luận đóng góp và quyết định các nội dung để đóng góp cho sự thành công của Đại hội.” Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Nha bao Vuong Xuan Nguyen 03

Ông Hầu A Lềnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan khóa XII nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ đã xác định đúng những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ do cấp uỷ cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII đề ra.Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã phối hợp với Đảng đoàn, Ban Thường trực và Thủ trưởng cơ quan làm tốt công tác lãnh đạo các chi bộ, các ban, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, khắc phục cơ bản những biểu hiện hành chính hóa và chậm đổi mới, tăng cường đoàn kết, nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động, giám sát và phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Nha bao Vuong Xuan Nguyen 1

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày báo cáo tại Đại hội

Công tác chính trị, tư tưởng được Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ nghiêm túc triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chính trị, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong toàn Đảng bộ. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ luôn được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, trong đó có 2 năm được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; được Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

Trước yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát huy vai trò của công tác Mặt trận trong giai đoạn mới, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ là giai đoạn Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ; Xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; phối hợp lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Bên cạnh đó, Đảng uỷ tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng của các chi bộ, Đảng bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, cấp ủy viên nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng; Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Nha bao Vuong Xuan Nguyen 04

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trình bày báo cáo kiểm điểm của BCH tại Đại hội

Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ cũng chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo các ban, đơn vị tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX và 5 chương trình hành động.

Giải pháp chủ yếu là luôn chấp hành, thực hiện đúng và đầy đủ các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Đảng ủy với Đảng đoàn và Thủ trưởng cơ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy, Đảng đoàn và Thủ trương cơ quan phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới và tình hình thực tiễn. Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát, động viên, khích lệ đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ cơ quan sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; qua tâm đến công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội.

Nhà bao Vuong Xuan Nguyen

Ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội

Ghi nhận và biểu dương những kết quả nêu trên, ông Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã khẳng định, những thành tích mà Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam đã đạt được, kết quả đó đã góp phần quan trọng vào những thành tích chung của toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ qua. Ông Sơn Minh Thắng cũng nhấn mạnh tới việc tăng cường hơn nữa sự phối hợp hiệu quả giữa Đảng ủy cơ quan với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, giữa các cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị để thực hiện được các mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nội bộ đoàn kết, cán bộ đảng viên yên tâm công tác; toàn thể đảng viên nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Để xây dựng Đảng bộ và cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam đạt trong sạch, vững mạng, ông Sơn Minh Thắng đề nghị Đảng ủy cần coi trọng và làm thật tốt công tác chính trị, tư tưởng, xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ và cấp ủy trực thuộc cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ; thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, để Đảng bộ thực sự trở thành hạt nhân chính trị, giữ vững và phát huy có hiệu quả vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên.​

Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu và tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi đảng viên

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam đã có những bước phát triển mới, trên cơ sở kế thừa, phát huy những thành tựu của các nhiệm kỳ trước, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, tổ chức, kiểm tra giám sát có nhiều chuyển biến tích cực, sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả giữa Đảng đoàn, Ban Thường trực, lãnh đạo các ban, đơn vị, các đoàn thể trong cơ quan với Đảng ủy, Ban Thường vụ, chi ủy các chi bộ của Đảng bộ; tham mưu quán triệt, sơ kết, tổng kết nhiều văn bản của Đảng liên quan đến công tác Mặt trận; cải tiến phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ; nghiêm túc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện kỷ luật, kỷ cương của Đảng; làm nòng cốt để đấu tranh, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Nha bao Vuong Xuan Nguyen 06

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội

Đánh giá về vai trò vị thế của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn vừa qua, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nêu rõ: “Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy, đồng thuận xã hội được tăng cường. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước đạt kết quả tích cực; vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng mở rộng”.

Bên cạnh đó, tại Kết luận 160 của Thường trực Ban Bí thư đã đánh giá Mặt trận, không còn hình thức, hành chính hóa. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có chuyến biến tích cực. Trách nhiệm của Nhà nước đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được đề cao. Sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp đồng bộ giữa Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường.

Nhấn mạnh Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam có những thuận lợi rất cơ bản cần phát huy, đó là đội ngũ 196 đảng viên, trong đó hơn 72% các đồng chí là đại học, trên đại học; hơn 40% có trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp; đa số đảng viên của Đảng bộ có tư tưởng chính trị vững vàng, nhiều đồng chí năng động, sáng tạo, trách nhiệm cao với công việc, nhiều đồng chí có giàu kinh nghiệm thực tiễn; nhiều đảng viên trẻ tuổi, được đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Đại biểu tham dự đại hội cần thảo luận nhằm làm rõ những kết quả nổi bật, những kinh nghiệm tốt, mô hình hay, đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được và thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém, xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025.

Nha bao Vương Xuan Nguyen 08

Nha bao Vuong Xuan Nguyen

Nha bao Vuong Xuan Nguyen 09

Hơn 40% đảng viên của Đảng bộ có trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp

Để góp thêm vào mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng bộ cần tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cùng với đó cần thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình; tính tiền phong, gương mẫu, sáng tạo, cải tiến lề lối làm việc của người cán bộ Mặt trận, xứng tầm là cơ quan tham mưu cấp trung ương.

Trước mắt, nhiệm vụ rất quan trọng đối với MTTQ là cùng Đảng, Nhà nước, vận động toàn dân tích cực thực hiện phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước sau đại dịch Covid-19; tham gia tích cực, hiệu quả vào quá trình Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.” Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm, tâm huyết vào báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nha bao Vuong Xuan Nguyen 11

Đại biểu Vương Xuân Nguyên phát biểu tham luận tại Đại hội

Đại biểu Vương Xuân Nguyên tham luận tại Đại hội với chủ đề “Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao”. Trong đó nhấn mạnh, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên phải thể hiện toàn diện trên các mặt về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình và phê bình; quan hệ với Nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ...Mỗi cán bộ, đảng viên cần căn cứ tình hình, điều kiện của cơ quan, đơn vị, xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”. Chủ động phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện tiêu cực về tư tưởng và hành động (nói, viết, làm) trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời đấu tranh phòng, chống sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý; xây dựng mối đoàn kết thống nhất cao, chống trì trệ, quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gây ảnh hưởng không tốt trong cơ quan, đơn vị; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nha bao Vuong Xuan Nguyen 10

Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XIII ra mắt Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu 12 vị trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XIII. Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XIII, ông Hầu A Lềnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam được tín nhiệm bầu tái cử chức vụ Bí thư Đảng ủy khóa XIII; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được tín nhiệm bầu tái cử chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Nha bao Vuong Xuan Nguyen

Nha bao Vuong Xuan Nguyen 12

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và các Phó chủ tịch MTTQ Việt Nam lưu niệm với một số đại biểu tại phiên trù bị

Tự hào và tiếp nối truyền thống 90 năm Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Đại hội Đảng bộ Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, hướng tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Đại hội Đảng toàn Quốc khóa XIII với lời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục khuyết điểm, hạn chế, tăng cường đoàn kết, không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra.