Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Thân Văn Dàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Cùng dự có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, tổ công tác chỉ đạo đại hội của Ban Thường vụ Huyện ủy cùng 161 đảng viên tiêu biểu trong Đảng bộ xã.

Toàn cảnh công tác chuẩn bị Đại hội

Bí thư Huyện ủy Thân Văn Dàn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

áo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ vừa qua, KT-XH của xã Cương Sơn có bước phát triển vượt bậc. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. 

Trong đó, xã đã hoàn thành 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới; giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích đạt 96 triệu đồng/ha; tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm đạt 2.600 tấn; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 20,12% xuống còn 4,37%. 

Các vấn đề an sinh xã hội được bảo đảm, sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục được duy trì và phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm, tăng cường. Xã Cương Sơn phấn đấu về đích nông thôn mới trong tháng 6/2020. 

Bí thư Huyện ủy Thân Văn Dàn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

rên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ trước, Đại hội đã đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025. 

Trong đó, tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm từ 11,5 đến 12%; xây dựng một thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu. 

Mỗi năm, tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 85% trở lên. Trong nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 20 đảng viên mới.

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung như: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ trực thuộc; bảo đảm vệ sinh môi trường; quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản; tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự địa bàn; phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIII.

hát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Thân Văn Dàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ và nhân dân xã Cương Sơn đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. 

Đồng chí đề nghị, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã cần lấy phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt để từ đó xác định những công việc trọng tâm, trước mắt, thường xuyên. 

Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền. 

Các đại biểu dự Đại hội.

rong phát triển kinh tế, địa phương cần khai thác tốt tiềm năng thế mạnh, tập trung chỉ đạo, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng khu trung tâm tiệm cận đô thị. 

Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy lưu ý, sau Đại hội, Ban Chấp hành khóa mới có trách nhiệm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể. 

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cương Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

ại hội bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Lục Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác chuẩn bị trước khi Đại hội

Xuân Đông - Đắc Tuấn