B8
Người dân xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn luyện tập môn bóng chuyền hơi (năm 2019)

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh, hằng năm, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành và các tổ chức đoàn thể của tỉnh phát động các phong trào thi đua. Đồng thời hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện tiêu chí số 6 và tiêu chí 16 (2 tiêu chí về văn hóa) của Bộ tiêu chí quốc gia về xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, phong trào đã có sức lan tỏa sâu rộng, các nội dung đã bám sát thực tiễn cuộc sống, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc được bảo tồn và phát huy, nhiều hoạt động văn hóa thể thao được duy trì…

Điểm nhấn quan trọng của phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh thời gian qua là việc làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của phong trào, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Năm 2019, Sở VHTTDL đã in và cấp phát cho cơ sở hơn 2.500 cuốn tài liệu về các văn bản chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; trên 5.800 cuốn tài liệu về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; tổ chức 15 lớp tập huấn cho các đối tượng.

Cùng đó, ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH các xã, phường, thị trấn đã ban hành trên 100 văn bản các loại, hướng dẫn cấp cơ sở triển khai các văn bản về công tác phong trào. Các huyện, thành phố tổ chức lồng ghép được 1.539 lớp tập huấn cho 133.421 học viên, cấp phát 5.157 cuốn tài liệu, 8.170 tờ rơi, 66 pano, 1.165 tin bài …

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được số tiền trên 12 tỷ  đồng, trong đó có trên 6,6 tỷ đồng góp phần thực hiện tốt phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã trao tặng  57.399 suất quà, trị giá trên 23 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn…; đồng thời triển khai nhiều mô hình, chương trình thiết thực, ý nghĩa như: mô hình giảm nghèo tại xã Song Giang, huyện Văn Quan, công trình nước ngọt vùng biên tại thôn Tẩn Lầu, xã Bắc Xa, huyện Đình Lập… Những hoạt động trên đã tạo sự lan tỏa sâu rộng và phát huy tinh thần tương thân tương ái trong xã hội.

Mặt khác, trong quá trình thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH, các tiêu chuẩn xây dựng “Gia đình văn hoá”; “Khu dân cư văn hóa”, “Cơ quan văn hóa”… cũng được 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh chú trọng thông qua việc phát triển cơ sở hạ tầng, củng cố và hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao; giúp nhau phát triển kinh tế; tạo lập cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; xóa bỏ các hủ tục, giữ gìn thuần phong mỹ tục, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ; tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” (18/11) hằng năm với nội dung phong phú…

Nhờ đó, đến nay, toàn tỉnh đã có trên 98% số thôn, khối phố có nhà văn hóa; 128 nhà luyện tập, thi đấu thể thao đơn giản, gần 1.400 sân thể thao tại các xã, phường, thị trấn. Đáng chú ý, năm 2019, toàn tỉnh có 151.333/193.147 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm 78,4%, tăng 3,4% so với năm 2018; 1.442/2.026 thôn, khối phố đạt danh hiệu thôn, khối phố văn hóa, chiếm 70,2%, tăng 17% so với năm 2018; trên 94% số cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. Nhiều địa bàn trong tỉnh đạt nhiều thành tích nổi bật trong phong trào TDĐKXDĐSVH như các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng, Bắc Sơn, Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn.

Ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở VHTTDL cho biết: Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào, đặc biệt là về các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, đơn vị, cơ quan, khu, tổ dân phố văn hóa…; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào. Đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao một cách đồng bộ, tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.