Dưới đây là những hình ảnh quyến rũ của ruộng bậc thang ở các địa phương Hoàng Su Phì và ngay tại các thôn vùng cao của thành phố Hà Giang vào thời điểm cuối tháng 10 qua ống kính của tác giả Minh Ty.

mua vang ha giang1

mua vang ha giang2

mua vang ha giang3

mua vang ha giang4

mua vang ha giang5

mua vang ha giang6

mua vang ha giang7

Minh Ty