Ngày 4-5-2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg, lấy ngày 28-6 hằng năm là Ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể và mọi gia đình trong việc xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; đẩy mạnh chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho người cao tuổi, các gia đình có công với nước. Ngày Gia đình Việt Nam còn được coi là một trong những sự kiện tôn vinh các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình, dân tộc. Khẳng định vai trò, vị trí của gia đình, trách nhiệm của các thành viên trong giáo dục đạo đức, lối sống, hình thành nhân cách con người.

Ngày Gia đình Việt Nam cũng là dịp để các thành viên quan tâm, chia sẻ những kết quả, thành công và những trăn trở, khó khăn, thách thức của đời sống, những kinh nghiệm xây dựng văn hóa ứng xử, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nhân dịp này, từ Trung ương tới địa phương đều chỉ đạo, triển khai các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, như: Tôn vinh gia đình văn hóa tiêu biểu; hội thi, hội diễn, giao lưu văn hóa nghệ thuật với chủ đề về văn hóa ứng xử trong gia đình, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc...

Đây cũng là là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình Việt Nam trong thời kỳ hội nhập… Năm nay, Ngày Gia đình Việt Nam có chủ đề “Bình an - Hạnh phúc”.