Đất trúng đấu giá được cấp sổ đỏ

Căn cứ vào quy định tại Khoản 5, Điều 9 của Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, sau khi người trúng đấu giá đất hoàn thành việc nộp tiền vào kho bạc Nhà nước thì sẽ được cấp sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Đất. Ảnh: STĐất trúng đấu giá được cấp sổ đỏ. Ảnh: ST
Thời gian cấp sổ đỏ cho đất trúng đấu giá

Điểm a Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP bổ sung, sửa đổi quy định thời hạn cấp sổ đỏ cho đất trúng đấu giá như sau: Việc đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cùng tài sản khác gắn liền với đất trong thời hạn không quá 30 ngày.

Như vậy, thời gian cấp sổ đỏ đối với đất trúng đấu giá là không quá 30 ngày. Đồng thời theo quy định hiện hành, việc cấp sổ đỏ cho đất trúng đấu giá cũng là lần cấp Giấy chứng nhận lần đầu tiên.

Hồ sơ xin cấp sổ đỏ cho đất đấu giá

Để xin cấp sổ đỏ cho đất trúng đấu giá, người sử dụng đất cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ sau:

- Đơn đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với đất

- Sổ hộ khẩu, CMND của người sử dụng đất đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

- Bản sao giấy tờ chứng minh việc đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai khi được Nhà nước cho thuê đất, giao đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Sơ đồ hoặc trích đo địa chính đối với thửa đất trúng đấu giá đang xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Văn bản kết quả đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của chủ sở hữu tài sản, người sử dụng đất hoặc yêu cầu của cơ quan thi hành án, tòa án nhân dân đã được thi hành.

Các khoản thuế, phí phải nộp khi cấp sổ đỏ cho đất trúng đấu giá

Lệ phí trước bạ: Theo Điều 6 Thông tư 124/2011/TT-BTC, Điều 3 Thông tư 34/2013/TT-BTC, lệ phí trước bạ nhà đất là 0,5% tính trên bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm kê khai nộp lệ phí trước bạ.

Ngoài lệ phí trước bạ, người sử dụng đất còn phải nộp một số khoản thuế, phí khác như: Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí đo đạc, phí lập bản đồ địa chính,... Tuỳ vào tình hình thực tế của từng địa phương mà HĐND Tỉnh sẽ có quy định cụ thể đối với các khoản phí này.

Kim Nhung 04/03/2021 | 11:16
Đấu giá, Đất trúng đấu giá, Sổ đỏ, Quyền sử dụng đất
Gửi bình luận