Loài thực vật mới được phát hiện tại Trung Quốc. Ảnh: news.cgtn.com

Loài thực vật mới được đặt tên là Nam mộc hương Văn Sơn (Aristolochia wenshanensis), được nhóm nghiên cứu đến từ Viện Thực vật học Côn Minh thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc (CAS) và các nhà bảo tồn thiên nhiên địa phương phát hiện ra. Tên gọi trên được đặt theo tên thành phố nơi chúng được tìm thấy.
Theo các nhà nghiên cứu, loài thực vật mới được phân biệt bởi màu sắc hoa, bố cục sắp xếp lá trên thân và hình dạng lá. Tới nay các nhà nghiên cứu mới chỉ tìm được hai địa điểm có sự xuất hiện của loài thực vật này ở vùng Đông Nam của tỉnh Vân Nam.
Loài thực vật hiếm này thường được sử dụng trong các phương thuốc dân gian chữa bệnh dạ dày của người dân địa phương.
Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Taiwania.