IMG-1538

Quang cảnh hội nghị

Kết luận hội nghị Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường -  Trần Việt Cường nêu rõ: Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, thực hiện nghiêm túc quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành, giữ vững sự ổn định về an ninh trật tự tại địa phương, giữ vững kỷ cương, quy định pháp luật. Giải quyết dứt điểm việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho Hội đồng bồi thường GPMB, UBND xã Vĩnh Sơn để công trình xây dựng chùa Già Du sớm đi vào hoàn thành. UBND huyện dự kiến ngày 26/5/2020 sẽ tiến hành thu hồi đất bảo vệ thi công đối với hộ ông Hạ Văn Cấp thôn 4 xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Tường Vĩnh Phúc.

Đối với Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất và bảo vệ thi công đối với hộ ông Hạ Văn Cấp. ông Lê Chí Thái - Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban cưỡng chế; ông Hoàng Tuấn Tam, Nguyễn Bình Khiêm Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng Ban thường trực; các ông Nguyễn Đặng Toàn - Trưởng Công an huyện, ông: Nguyễn Đức Lục - CHT Ban chỉ huy quân sự huyện, Bùi Thanh Bình - GĐ Ban QLDA ĐTXD công trình và bà :Nguyễn Như Thảo -  Phó trưởng Phòng Tài nguyên và MT làm Phó Trưởng Ban. Đối với phương án cưỡng chế thực hiện đúng trình tự, quy định pháp luật đảm bảo an ninh trật tự.

Công trình: Xây dựng mới chùa Già Du và phần mở rộng chùa Già Du, xã Vĩnh Sơn đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận địa điểm tại Văn bản số 6518/UBND-PC2 ngày 29/10/2014 về việc chấp thuận địa điểm xây dựng mới; văn bản số 4868/UBND-TH3 ngày 21/7/2016 về việc chấp thuận hồ sơ phạm vi, địa điểm mở rộng diện tích chùa Già Du, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường;

UBND huyện Vĩnh Tường ban hành Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 về việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB bổ sung (theo nội dung Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND huyện Vĩnh Tường về việc giải quyết khiếu nại của ông Hạ Văn Cấp, thôn 4, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường) với tổng diện tích bồi thường, hỗ trợ là 5.038,0 m2; số tổ chức, hộ gia đình có đất đai, tài sản, vật kiến trúc, mồ mả phải di dời là 12; tổng số kinh phí phê duyệt là 3.565.420.970đ.

Đến nay, 12/12 gia đình, tổ chức đã nhận tiền bồi thường được phê duyệt theo quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 21/11/2017, 10/12 gia đình, tổ chức đã bàn giao mặt bằng cho UBND xã Vĩnh Sơn tổ chức thi công công trình (UBND xã Vĩnh Sơn chưa thực hiện thi công được trên diện tích 725,2m2 đất 5% do hộ gia đình ông Cấp nhận thầu đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng). Hộ gia đình ông Cấp đã nhận số tiền bồi thường hỗ trợ GPMB về đất đai, tài sản cây cối, di chuyển tài sản, vật nuôi, cây cối là 3.081.554.429đ (tăng 34.809.600đ so với phương án bồi thường đã được phê duyệt vì đây là số tiền đất 5% của UBND xã Vĩnh Sơn do UBND xã Vĩnh Sơn chi trả nhầm, UBND xã Vĩnh Sơn đã nhiều lần đề nghị hộ gia đình ông Cấp trả lại số tiền trên cho UBND xã nhưng hộ gia đình ông Cấp chưa thực hiện) nhưng chưa bàn giao mặt bằng cho UBND xã Vĩnh Sơn. Hộ gia đình ông Cấp chưa nhận tiền bổ sung, điều chỉnh về tài sản, vật kiến trúc, hỗ trợ công di chuyển công bốc xếp di dời vật liệu sản xuất tại Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 và Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 với số tiền là: 159.099.613đ và chưa nhận số tiền do chậm chi trả theo quy định là 82.262.110đ.

Các kiến nghị, kiếu nại của gia đình ông Cấp đã được Lãnh đạo UBND huyện, Hội đồng bồi thường GPMB, UB MTTQ huyện, các phòng ban chuyên môn của huyện, Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Sơn đã tuyên truyền, vận động, giải thích, trả lời, giải quyết theo quy định của pháp luật nhưng hộ gia đình ông Cấp vẫn không đồng ý, không chấp hành quyết định thu hồi đất, nhận tiền bồi thường hỗ trợ GPMB bổ sung và bàn giao mặt bằng.

Do vậy, cần thiết phải tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với diện tích đất nông nghiệp có nguồn gốc là đất được giao theo Nghị định 64/CP là 1.623,5m2 và bảo vệ thi công  đối với diện tích 725,2m2 đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích (do UBND xã Vĩnh Sơn quản lý) hộ gia đình ông Hạ Văn Cấp thôn 4 xã Vĩnh Sơn đang sử dụng để bàn giao mặt bằng cho UBND xã Vĩnh Sơn thực hiện xây dựng mới chùa Già Du và phần mở rộng chùa Già Du, xã Vĩnh Sơn.