99269350_2976190375835492_8805801684111458304_n

Trình tự, thủ tục của buổi cưỡng chế đúng quy định của pháp luật

Chỉ đạo buổi cưỡng chế có ông Lê Chí Thái - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện; các ông Hoàng Tuấn Tam, Nguyễn Bình Khiêm Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và các ban, ngành, đoàn thể xã Vĩnh Sơn.

Trước sự chứng kiến của đại diện các ban ngành, đoàn thể của huyện, của xã, đại diện người dân, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Tường đã thông báo quyết định cưỡng chế đối với hộ ông Hạ Văn Cấp tại thực địa. Trình tự, thủ tục của buổi cưỡng chế đúng quy định của pháp luật, tổ chức cưỡng chế diễn ra an toàn, nhanh gọn, được dư luận nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Công trình: Xây dựng mới chùa Già Du và phần mở rộng chùa Già Du, xã Vĩnh Sơn đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận địa điểm tại Văn bản số 6518/UBND-PC2 ngày 29/10/2014 về việc chấp thuận địa điểm xây dựng mới; văn bản số 4868/UBND-TH3 ngày 21/7/2016 về việc chấp thuận hồ sơ phạm vi, địa điểm mở rộng diện tích chùa Già Du, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường;

UBND huyện Vĩnh Tường ban hành Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 về việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB bổ sung (theo nội dung Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND huyện Vĩnh Tường về việc giải quyết khiếu nại của ông Hạ Văn Cấp, thôn 4, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường) với tổng diện tích bồi thường, hỗ trợ là 5.038,0 m2; số tổ chức, hộ gia đình có đất đai, tài sản, vật kiến trúc, mồ mả phải di dời là 12; tổng số kinh phí phê duyệt là 3.565.420.970đ.

100636173_874524853033253_2326064522697113600_n

98361772_3837941689613688_6854400400028598272_n

2 ảnh trên: Buổi cưỡng chế diễn ra an toàn, nhanh gọn, được dư luận nhân dân đồng tình, đánh giá cao

Trước khi tổ chức cưỡng chế, 12/12 gia đình, tổ chức đã nhận tiền bồi thường được phê duyệt theo quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 21/11/2017, 10/12 gia đình, tổ chức đã bàn giao mặt bằng cho UBND xã Vĩnh Sơn tổ chức thi công công trình (UBND xã Vĩnh Sơn chưa thực hiện thi công được trên diện tích 725,2m2 đất 5% do hộ gia đình ông Cấp nhận thầu đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng). Hộ gia đình ông Cấp đã nhận số tiền bồi thường hỗ trợ GPMB về đất đai, tài sản cây cối, di chuyển tài sản, vật nuôi, cây cối là 3.081.554.429đ (tăng 34.809.600đ so với phương án bồi thường đã được phê duyệt vì đây là số tiền đất 5% của UBND xã Vĩnh Sơn do UBND xã Vĩnh Sơn chi trả nhầm, UBND xã Vĩnh Sơn đã nhiều lần đề nghị hộ gia đình ông Cấp trả lại số tiền trên cho UBND xã nhưng hộ gia đình ông Cấp chưa thực hiện) nhưng chưa bàn giao mặt bằng cho UBND xã Vĩnh Sơn. Hộ gia đình ông Cấp chưa nhận tiền bổ sung, điều chỉnh về tài sản, vật kiến trúc, hỗ trợ công di chuyển công bốc xếp di dời vật liệu sản xuất tại Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 và Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 với số tiền là: 159.099.613đ và chưa nhận số tiền do chậm chi trả theo quy định là 82.262.110đ.

Các kiến nghị, kiếu nại của gia đình ông Cấp đã được Lãnh đạo UBND huyện, Hội đồng bồi thường GPMB, UB MTTQ huyện, các phòng ban chuyên môn của huyện, Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Sơn đã tuyên truyền, vận động, giải thích, trả lời, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp của gia đình ông Cấp, tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Vĩnh Tường đều đã tiếp nhận đơn khiếu nại lần 1, lần 2 theo quy định. Ngoài ra, chính quyền xã và huyện đã tạo điều kiện cho gia đình ông Cấp xây dựng khu trang trại mới quy mô lớn gần 1,49 ha với điện nước và giao thông thuận lợi. 

Việc cưỡng chế nhằm giải quyết dứt điểm việc giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bàn giao đất cho Hội đồng bồi thường GPMB, UBND xã Vĩnh Sơn để công trình xây dựng chùa Già Du sớm đi vào hoàn thành, bảo đảm và tạo điều kiện cho sinh hoạt tôn giáo tại địa phương.