#

DAO ĐỘNG & NIỀM TIN

QT

DAO ĐỘNG cuối cùng của con lắc THỊ TRƯỜNG là THÁI ĐỘ với RỦI RO chứ không phải THÁI ĐỘ với THỊ TRƯỜNG...?!

duan123-1625542118.jpg
Biểu đồ của các dao động

CHIA SẺ RỦI RO, DUNG HÒA LỢI ÍCH trong ngắn hạn bằng hợp đồng cam kết tương lai để tất cả mọi người có NIỀM TIN tốt nhất với THỊ TRƯỜNG là một giải pháp cho thị trường lúc ẢM ĐẠM mà ai cũng có thể làm được phù hợp với điều kiện cụ thể của mình...Thay vì người muốn MUA đợi thật RẺ mới mua, người muốn Bán đợi ít nhất phải qua điểm HOÀ VỐN mới BÁN hãy đàm phán với khách hàng; Thay vì muốn bán được hàng nhưng lại đợi GIẢI CỨU hay chờ lòng TRẮC ẨN của người khác hãy chủ động hành động phù hợp với điều kiện của mình; Thay vì CẠNH TRANH về CHÊNH LỆCH GIÁ hãy cạnh tranh bằng GIÁ TRỊ GIA TĂNG từ sự khác biệt; Thay vì CHIA RẼ hãy LIÊN KẾT để cùng CHIẾN THẮNG!

Cảm ơn tất cả những người yêu lan, chơi lan, sản xuất, kinh doanh và làm dịch vụ có liên quan về lan luôn biết ĐOÀN KẾT để vượt qua những NGƯỠNG PHÁT TRIỂN mới của thị trường hoa lan đầy TIỀM NĂNG nhưng cũng lắm BIẾN ĐỘNG bởi nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. Nhưng những người tham gia vào lĩnh vực này luôn biết hành động KHÔN NGOAN nhất để VƯƠN LÊN mạnh mẽ. Dù đôi lúc cũng có việc này việc khác, nhưng bao hàm trong tất cả vẫn là NIỀM TIN về sự phát triển bền vững và cùng nhau đi ĐẾN ĐÍCH trong NỖI NIỀM SAY LAN bất tận..!