#

Điều khoản sử dụng

Ngày 5/11/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giất phép số 481/GP - BTTTT về việc thiết lập Mạng xã hội Diễn đàn Đời sống và Phát triển - http://doisongvaphattrien.vn/ cho Công ty cổ phần Truyền thông Đời sống và Phát triển. Ban Quản trị Diễn đàn Đời sống và Phát triển cảm kết thực hiện đúng thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Mạng xã hội Diễn đàn Đời sống và Phát triển - http://doisongvaphattrien.vn/ đã đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông với những điều khoản dưới đây.

THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG

DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI DIỄN ĐÀN ĐỜI SỐNG VÀ PHÁT TRỂN http://doisongvaphattrien.vn/

I. Nội dung - Điều khoản sử dụng dịch vụ

1. Nội dung dịch vụ

Cung cấp dịch vụ mạng xã hội cho phép người dùng internet được chia sẻ, trao đổi thông tin về văn hóa, kinh tế - xã hội, y tế, môi trường và pháp luật.

2. Điều khoản sử dụng

- Để truy cập và sử dụng ứng dụng Mạng xã hội Diễn đàn Đời sống và Phát triển - http://doisongvaphattrien.vn/ (Sau đây gọi tắt là Diễn đàn Đời sống và Phát triển) người sử dụng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và quy định mà Diễn đàn Đời sống và Phát triển liên kết, tích hợp bao gồm.

- Khi truy cập, sử dụng Diễn đàn Đời sống và Phát triển bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet) hoặc sử dụng ứng dụng Diễn đàn Đời sống và Phát triển thì Người sử dụng cũng phải tuân theo thỏa thuận này.

 Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Người sử dụng, Diễn đàn Đời sống và Phát triển không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại thỏa thuận có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người sử dụng Diễn đàn Đời sống và Phát triển sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.

II. Đăng kí tài khoản và sử dụng dịch vụ.

1. Người sử dụng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc đăng ký tài khoản và sử dụng website của Diễn đàn Đời sống và Phát triển.

2. Sau khi Người sử dụng đăng nhập vào hệ thống, Người sử dụng có thể thay đổi tên thành viên. Tên thành viên phải tuân theo nội quy đặt tên theo quy định, không vi phạm những điều cấm của thỏa thuận này.

3. Người sử dụng bắt buộc phải đăng ký tài khoản, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân để có thể thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và cung cấp thông tin trên Diễn đàn Đời sống và Phát triển cũng như sử dụng đầy đủ các tính năng trên hệ thống mạng xã hội Diễn đàn Đời sống và Phát triển được tốt nhất.

4. Trên hệ thống mạng xã hội Diễn đàn Đời sống và Phát triển xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác, những website này không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của Diễn đàn Đời sống và Phát triển Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này Diễn đàn Đời sống và Phát triển sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kì website hoặc điểm đến nào ngoài trang hệ thống của mạng xã hội Diễn đàn Đời sống và Phát triển.

III. Các nội dung cấm trao đổi và chia sẻ trên mạng xã hội

Khi sử dụng mạng xã hội Diễn đàn Đời sống và Phát triển nghiêm cấm người sử dụng thực hiện một số hành vi bao gồm nhưng không giới hạn sau:

1. Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên Diễn đàn Đời sống và Phát triển  nhằm mục đích:

- Chống lại Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo;

- Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

- Tuyệt đối không bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.

2. Người Sử Dụng lợi dụng việc sử dụng mạng xã hội Diễn đàn Đời sống và Phát triển nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào trên hệ thống mạng xã hội Diễn đàn Đời sống và Phát triển

3. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm trên Diễn đàn Đời sống và Phát triển.

4. Khi giao tiếp với người dùng khác, Người sử dụng quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá.

5. Người sử dụng có quyền sử dụng đối với hình ảnh của mình. Khi sử dụng hình ảnh của cá nhân khác, Người sử dụng phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

6. Lợi dụng mạng xã hội Diễn đàn Đời sống và Phát triển để thu thập thông tin của Người sử dụng, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của người sử dụng khác.

7. Đặt tên thành viên theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.

8. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).

9. Lợi dụng Diễn đàn Đời sống và Phát triển để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

10. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; Cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Diễn đàn Đời sống và Phát triển.

11. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

12. Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên Nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau.

13. Tạo ra, tái tạo, phân phối hay quảng cáo một chi tiết của bất kỳ nội dung mà không có sự đồng ý của Diễn đàn Đời sống và Phát triển Không được phép xây dựng mô hình kinh doanh sử dụng các nội dung cho dù là có hoặc không vì lợi nhuận. Nội dung được đề cập tại Diễn đàn Đời sống và Phát triển bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, bố trí, giao diện, biểu tượng, hình ảnh, tài liệu âm thanh và video, và ảnh tĩnh. Ngoài ra, nghiêm cấm việc tạo ra các sản phẩm phát sinh hoặc vật liệu có nguồn gốc từ hoặc dựa trên bất kì nội dung nào bao gồm dựng phim, làm video tương tự, hình nền, chủ đề máy tính, thiệp chúc mừng, và hàng hóa.

14. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên Diễn đàn Đời sống và Phát triển xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

15. Tạo đường dẫn trái tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

16. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống Diễn đàn Đời sống và Phát triển.

17. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ Diễn đàn Đời sống và Phát triển.

IV. Quy tắc quản lý xử phạt vi phạm người dùng.

1.   Các nguyên tắc đối với người sử dụng:

- Người Sử Dụng vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng.

- Trường hợp hành vi vi phạm của Người sử dụng chưa được quy định trong thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm Diễn đàn Đời sống và Phát triển sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý.

- Tùy theo tính chất mức độ vi phạm của người sử dụng, ngoài những hình thức được nêu tại khoản 1, mục này, Diễn đàn Đời sống và Phát triển sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật có liên quan hiện hành để xử lý hoặc phối hợp xử lý.

- Hình thức xử phạt khóa tài khoản có thời hạn hoặc vĩnh viễn.

 - Các hình thức xử phạt:

+ Hình thức xử phạt 1: Khóa tài khoản 7 ngày

+ Hình thức xử phạt 2: Khóa tài khoản 15 ngày

+ Hình thức xử phạt 3: Khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn.

2.  Các hình thức xử phạt

Hình thức xử phạt 1, khóa tài khoản 7 ngày theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau.

- Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các thành viên khác.

- Lôi kéo công đồng thành viên tham gia phòng cộng đồng có chủ đích bằng các câu view sai phạm, vi phạm văn hóa đạo đức.

- Các hình ảnh video được đăng tải có tính chất nhạy cảm, khiêu gợi, dung tục.

Cơ chế loại bỏ các hành vi vi phạm:

- Bộ phận kỹ thuật quản lý 24/24 để đảm bảo hỗ trợ thành viên đăng ký tham gia và có biện pháp an ninh tốt, cam kết không để thành viên tham gia Mạng xã hội vào mục đích xấu.

- Hệ thống kỹ thuật có “bộ lọc”, thiết lập cơ chế cảnh báo thành viên khi đăng thông tin có nội dung vi phạm. Bộ lọc này bao gồm danh sách các từ khóa không được phép sử dụng trên Mạng xã hội Diễn đàn Đời sống và Phát triển Khi các thành viên đăng thông tin có nội dung vi phạm thì bộ lọc sẽ thay thế nội dung vi phạm bằng ký tự đặc biệt (như dấu *) hoặc xóa trắng những nội dung vi phạm này. Hàng ngày, bộ phận quản lý nội dung sẽ cập nhật danh sách từ khóa không được phép sử dụng theo tình hình thực tế.

- Bộ phận kiểm soát nội dung và kỹ thuật thường xuyên kiểm tra, giám sát và áp dụng các công cụ kỹ thuật để loại bỏ những thông tin có nội dung vi phạm ngay khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền bằng văn bản, điện thoại, email và tiến hành gỡ bỏ ngay trên CMS và xử lý thành viên vi phạm theo mức độ: hạ video, hủy tài khoản hoặc thông báo cho cơ quan pháp luật nếu là thông tin vi phạm.

Hình thức xử phạt 2, khóa tài khoản 15 ngày theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau.

- Hành vi giao tiếp: Chát khiêu dâm ở mức độ nhẹ, spam chat, kích động các thành viên khác đến các kênh khác của Diễn đàn Đời sống và Phát triển để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm.

- Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý và tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc khích động người khác quấy nhiễu.

- Công kích người khác: Sử dụng hình ảnh, thông tin, âm thanh hoặc video, xúc phạm, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo bang, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân.

- Vi phạm bản quyền: Ăn cắp các nội dung trên các kênh, sao chép hoặc trích dẫn mà không được phép sử dụng bản quyền của người khác.

- Đã bị xử kỷ luật về những hành vi vi phạm quy định tại hình thức xử phạt nhưng tiếp tục tái phạm.

Hình thức xử phạt 3, khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa vĩnh viễn được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

Người Sử dụng có hành vi lợi dụng Diễn đàn Đời sống và Phát triển nhằm chống phá nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc người dùng đặt tên thành viên cá nhân trong phòng cộng đồng trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của đảng và nhà nước, hoặc người dùng có sử dụng hình ảnh, video, phát ngôn, chát… có chứa thông tin bàn luận về vấn đề chính trị hoặc tiết lộ bí mật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Thông tin, hình ảnh, video khiêu dâm: Người sử dụng đăng tải hình ảnh, âm thanh, video khiêu dâm, chat sex hoặc đăng tải thông tin về địa chỉ phòng chát sex trực tiếp, video khiêu dâm, tuyên truyền các có nội dung khiêu dâm.

Thông tin cá cược, cờ bạc: Lợi dụng Diễn đàn Đời sống và Phát triển người dùng đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh, âm thanh, video chứa thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video có chứa thông tin lừa đảo: giả làm chính thức hoặc các tổ chức, cá nhân; gian lận, lừa đảo tài sản của người khác.

Phá hoại hệ thống mạng xã hội Diễn đàn Đời sống và Phát triển: Thành viên lợi dụng việc sử dụng sản phẩm để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại sản phẩm hoặc cản trở việc truy cập thông tin. Thành viên sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm tăng điểm hoạt động, vật phẩm hoặc nhằm treo máy, spam chat.

Sử dụng phòng cộng đồng để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Đã bị xử kỷ luật về những hành vi vi phạm quy định tại hình thức xử phạt nhưng tiếp tục tái phạm

Ngoài các hình thức xử phạt như trên, Công ty còn các cứ vào các quy định của pháp luật để có biện pháp xử lý phù hợp trong trường hợp các thành viên đăng tải thông tin vi phạm.

V. Nội dung cung cấp, trao đổi thông tin.

Mạng xã hội Diễn đàn Đời sống và Phát triển hiện tại cung cấp các loại hình bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ như đăng bài chia sẻ thông tin, bình luận, diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh

1. Người Sử Dụng Diễn đàn Đời sống và Phát triển có thể đăng bài, chia sẻ thông tin dưới dạng chữ viết, âm thanh, hình ảnh có nội dung phù hợp với các lĩnh vực hoạt động của Diễn đàn Đời sống và Phát triển mà không vi phạm quy định của Diễn đàn Đời sống và Phát triển và quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Nội dung đăng tải ở trang cá nhân, diễn đàn hay các mục khác phải tương thích, phù hợp với chủ đề của Diễn đàn Đời sống và Phát triển là lĩnh vực đầu tư.

3. Mạng xã hội Diễn đàn Đời sống và Phát triển không chứng thực bất kỳ nội dung nào được đăng tải, sử dụng trên phần mềm bởi bất kỳ Người sử dụng nào. Diễn đàn Đời sống và Phát triển không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên dịch vụ, và Diễn đàn Đời sống và Phát triển sẽ loại bỏ tất cả các nội dung phát hành nếu được thông báo rằng những nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ mà không cần thông báo trước.

4. Hệ thống website Diễn đàn Đời sống và Phát triển cho phép người sử dụng đăng tải, cung cấp, trao đổi các thông tin, hình ảnh hoặc các nội dung khác lên trên website trừ những nội dung cấm được quy định trong bản thỏa thuận này và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

5. Người sử dụng đồng ý rằng sẽ không đăng tải lên Diễn đàn Đời sống và Phát triển các nội dung đã có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ trường người sử dụng là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung này hoặc có sự chấp thuận từ chủ sở hữu.

6. Người sử dụng có thể sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự, khả năng bị phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu có hành vi vi phạm quyền tác giả hoặc quyền liên quan.

7. Trong mọi trường hợp, Diễn đàn Đời sống và Phát triển được quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết, thông tin, hình ảnh của người sử dụng xuất hiện hay tồn tại trên hệ thống website Diễn đàn Đời sống và Phát triển.

8. Người sử dụng hiểu và đồng ý rằng, khi sử dụng mạng xã hội này, Người sử dụng sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin, hình ảnh được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau. Diễn đàn Đời sống và Phát triển không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới những thông tin mà Người sử dụng khác đăng tải. Khi sử dụng sản phẩm có thể thấy một vài thông tin, bình luận do Người sử dụng đăng tải không đúng sự thật, hoặc gây phản cảm, trong trường hợp này, người sử dụng có thể liên hệ với chúng tôi để tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng.

9. Diễn đàn Đời sống và Phát triển quan tâm tới sự an toàn và riêng tư, quyền lợi của tất cả thành viên sử dụng mạng xã hội của mình, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy, trường hợp đối tượng đăng ký sử dụng mạng xã hội Diễn đàn Đời sống và Phát triển là người sử dụng Internet dưới 14 tuổi và chưa có chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của người giám hộ để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký sử dụng mạng xã hội Diễn đàn Đời sống và Phát triển.

10. Khi Người Sử Dụng truy cập vào sản phẩm khác, ứng dụng hoặc website liên kết với mạng xã hội này, Người Sử Dụng phải hiểu và tuân thủ những quy định về sản phẩm mà Người Sử Dụng sử dụng. Có thể có những sản phẩm không thuộc quyền sở hữu của Diễn đàn Đời sống và Phát triển và do vậy Người Sử Dụng phải tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh khi sử dụng sản phẩm này.

11. Nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, Diễn đàn Đời sống và Phát triển luôn sáng tạo, nâng cấp sản phẩm được tốt hơn, vì vậy, mạng xã hội này có thể được phát triển trên hệ thống phân phối ứng dụng khi cung cấp cho các thiết bị di động (nếu có). Khi có những thay đổi về phạm vi cung cấp dịch vụ đơn vị quản lý mạng xã hội Diễn đàn Đời sống và Phát triển sẽ thực hiện điều chỉnh đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thông báo cho người sử dụng

12. Mạng xã hội có nhiều tính năng, chức năng, liên kết website vì vậy khi sử dụng  Người sử dụng cần phải đọc kỹ các hướng dẫn, quy định sử dụng.

VI. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng

1. Quyền của người sử dụng:

Khi tham gia mạng xã hội Diễn đàn Đời sống và Phát triển người sử dụng sẽ được đảm bảo các quyền lợi sau:

a. Quyền được tự do tạo lập tài khoản tại Diễn đàn Đời sống và Phát triển để có thể đăng bài, chia sẻ thông tin dưới dạng chữ viết, âm thanh, hình ảnh, clip có nội dung phù hợp với các lĩnh vực hoạt động của Diễn đàn Đời sống và Phát triển; có thể cùng nhau trao đổi, bình luận.

b. Quyền được Diễn đàn Đời sống và Phát triển bảo mật thông tin tài khoản.

c. Quyền được tự do khai thác thông tin, trao đổi, bình luận về các nội dung trên mạng xã hội Diễn đàn Đời sống và Phát triển trong phạm vi nội dung quy định tại thỏa thuận sử dụng mạng xã hội.

d. Quyền được yêu cầu ban quản trị tiến hành các biện pháp xác mình thông tin để giải quyết các tranh chấp trong quá trình khai thác và sử dụng các thông tin, tiện ích tại Diễn đàn Đời sống và Phát triển

e. Quyền được thông báo khi Ban quản trị Diễn đàn Đời sống và Phát triển  cung cấp thông tin khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước.

2. Nghĩa vụ của người sử dụng

a. Tuân thủ thỏa thuận về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập.

b. Người Sử Dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người Sử Dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Diễn đàn Đời sống và Phát triển sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

c. Người Sử Dụng đồng ý sẽ thông báo ngay cho Diễn đàn Đời sống và Phát triển về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Bạn cũng bảo đảm rằng, bạn luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.

d. Khi phát hiện ra lỗi của Diễn đàn Đời sống và Phát triển bạn hãy thông báo cho chúng tôi qua hai hệ thống sau:

-  Số điện thoại liên hệ :  024.33580808 - 084.6460404

-  Email :  doisongvaphattrien@gmail.com

e. Người sử dụng phải tuân thủ tuyệt đối quy định về các hành vi cấm, các nội dung trao đổi cung cấp thông tin được quy định trong thỏa thuận này. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm Diễn đàn Đời sống và Phát triển sẽ tiến hành khóa tài khoản vĩnh viễn và có thể sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

f. Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

VII. Quyền và trách nhiệm của đơn vị thiết lập mạng xã hội  Diễn đàn Đời sống và Phát triển

1. Quyền của đơn vị thiết lập mạng xã hội Diễn đàn Đời sống và Phát triển

a. Cung cấp dịch vụ mạng xã hội cho cộng đồng trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.                                                                                                                                      b. Trong quá trình sử dụng mạng xã hội, nếu người sử dụng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận cung cấp dịch vụ mạng xã hội này, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của người sử dụng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào.

c. Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng mạng xã hội Diễn đàn Đời sống và Phát triển có quyền xem xét để đưa ra biện pháp xử lý thích hợp và có thể yêu cầu cơ quan chức năng truy tố trước pháp luật nếu hành vi có dấu hiệu tội phạm.

d. Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng hacks, truyền bá nội dung cấm hoặc những lỗi khác, Diễn đàn Đời sống và Phát triển có quyền sử dụng những thông tin mà người sử dụng cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

e. Khi phát hiện những vi phạm về nội dung cấm được quy định tại Thỏa thuận này, Diễn đàn Đời sống và Phát triển có quyền tắt ngay lập tức các thông tin được đăng tải bởi người sử dụng và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng chat của người sử dụng vi phạm. Trong trường hợp nhận được tố cáo của người sử dụng khác, Diễn đàn Đời sống và Phát triển  sẽ tiến hành giám sát kiểm tra và log data cùng những chứng cứ liên quan, nếu phát hiện vi phạm Diễn đàn Đời sống và Phát triển có quyền tắt ngay lập tức các thông tin được đăng tải bởi người sử dụng và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng chat của người sử dụng vi phạm. Chúng tôi (Diễn đàn Đời sống và Phát triển /) có toàn quyền quyết định các hình thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tuy vào tính chất sự việc, mức độ ảnh hưởng và nghiêm trọng, người sử dụng sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Quyết định của Diễn đàn Đời sống và Phát triển là quyết định cuối cùng và người sử dụng có nghĩa vụ chấp hành.

2. Trách nhiệm của Diễn đàn Đời sống và Phát triển

a. Công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội

b. Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng mạng xã hội của Diễn đàn Đời sống và Phát triển

c. Có trách nhiệm bảo đảm bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng, thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sê thông tin trên mạng.

d. Bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

f. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định tại điều 5 Nghị định 72/2013 NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng khi có yêu cầu.

g. Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đên hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

h. Có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

i. Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên mạng xã hội theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân hoặc cung cấp thông tin trên mạng xã hội

k. Báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

m. Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng Diễn đàn Đời sống và Phát triển tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

VIII. Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo.

1. Diễn đàn Đời sống và Phát triển sẽ chịu trách nhiệm đối với các vấn đề về hệ thống hoạt động mạng xã hội trong quá trình người sử dụng www.phapluatvathoidai.vn theo quy định của pháp luật.

2. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai ... người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên Diễn đàn Đời sống và Phát triển sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

3. Chúng tôi (Diễn đàn Đời sống và Phát triển) hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về việc người sử dụng tự ý cung cấp thông tin tài khoản cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác. Diễn đàn Đời sống và Phát triển đã cảnh báo cho người sử dụng về việc tiết lộ thông tin trên internet, do đó, khi người sử dụng cung cấp thông tin tài khoản của mình cho người khác, người sử dụng đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.

4. Bài viết, clip, video của Người sử dụng có thể có những hạn chế, có thể gây phản đối, bất hợp pháp, không chính xác, hoặc không phù hợp. Nội dung được đăng tải không phản ánh quan điểm hay chính sách của Diễn đàn Đời sống và Phát triển Khi Diễn đàn Đời sống và Phát triển có cơ sở cho rằng, nội dung được đăng tải là vi phạm thỏa thuận này cũng như vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất sự việc, mức độ ảnh hưởng và nghiêm trọng, chúng tôi sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Diễn đàn Đời sống và Phát triển có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm Khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP chậm nhất sau 03 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép. Quyết định của Diễn đàn Đời sống và Phát triển là quyết định cuối cùng và người dùng chịu trách nhiệm chấp hành.

IX. Bản quyền và quy trình báo cáo vi phạm bản quyền

1. Tại các khu vực được phép đăng tải nội dung, người sử dụng có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng Diễn đàn Đời sống và Phát triển mặc định và người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác cũng như tính hợp pháp, các trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, thông tin, chia sẻ của người sử dụng với hoặc nhóm người sử dụng, tổ chức sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của bạn xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.

2. Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác trên mạng xã hội Diễn đàn Đời sống và Phát triển Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác để thực hiện các quyền trên.

3. Diễn đàn Đời sống và Phát triển được quyền sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà Người sử dụng cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng mạng xã hội Diễn đàn Đời sống và Phát triển

4. Quy trình báo cáo vi phạm bản quyền:

- Nếu người sử dụng tin rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác của mình được cung cấp thông qua mạng xã hội Diễn đàn Đời sống và Phát triển đang bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vui lòng thông báo cho chúng tôi về việc vi phạm bản quyền.

- Chúng tôi sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà chúng tôi nhận được và xử lý theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.

- Để giúp chúng tôi có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của bạn, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản với các thông tin sau:

+ Chữ ký thật của người người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu của một sản phẩm độc quyền.

+ Mô tả tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là bị vi phạm,

+ Mô tả về nơi mà các tài liệu bạn cho là vi phạm nằm trên các mạng xã hội Diễn đàn Đời sống và Phát triển để cho phép chúng tôi xác định vị trí tài liệu đó.

+ Thông tin liên hệ của bạn như địa chỉ, số điện thoại, email để Diễn đàn Đời sống và Phát triển có thể liên hệ.

+ Nếu tài khoản Diễn đàn Đời sống và Phát triển vi phạm về sở hữu trí tuệ thông qua việc người sử dụng gửi thông báo, nếu kết quả cho thấy Tài khoản có sự vi phạm thì tùy vào mức độ nghiêm trọng của sự việc, Diễn đàn Đời sống và Phát triển có toàn quyền quyết định xóa tài khoản vi phạm

- Điện thoại: 024.33580808 - 084.6460404.

- Email: doisongvaphattrien@gmail.com

X. Những rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên internet

- Khi chia sẻ thông tin trên các diễn đàn, mạng xã hội, người sử dụng thường cập nhật thông tin trong phần tiểu sử, ảnh, cập nhật trạng thái (những tin chia sẻ với những người trong danh sách bạn bè) và bình luận (những hồi đáp về phần cập nhật trạng thái của người khác). Những thông tin này có chiều hướng tăng dần và thường xuyên được cập nhật liên tục. Chẳng hạn, người sử dụng có thể để lộ địa chỉ nơi mình sống, thời gian thường có mặt (và vắng mặt) ở nhà, nơi làm việc. Việc chia sẻ này vô tình tạo điều kiện cho những kẻ có mưu đồ bất chính có thông tin để lên kế hoạch thực hiện một vụ án (trộm cắp, giết người, hiếp dâm …)

- Nhiều người sử dụng internet dễ dàng để lộ thông tin trong trang cá nhân của mình. Các thông tin có thể bị bộc lộ như địa chỉ hòm thư điện tử, ngày tháng năm sinh hay số điện thoại có thể khiến bạn bị quấy rối, xâm phạm và mạo danh trên mạng.

- Nhiều người không lường trước được rằng một khi thông tin được chia sẻ trao đổi trên mạng, nó trở thành thông tin công cộng. Ngay cả khi chỉ chia sẻ cập nhật trạng thái với một người hoặc một nhóm người thì người sử dụng cũng không thể kiểm soát được những người này sẽ làm gì với những thông tin ấy. Mặt khác, bất kỳ thông tin nào được chia sẻ trên mạng cũng có thể được xem là thông tin công cộng và từ chỗ là thông tin riêng tư sẽ bị chia sẻ và phổ biến rộng rãi.

 - Trong phạm vi của mình, Diễn đàn Đời sống và Phát triển sẽ bảo đảm tối đa thông tin cá nhân thành viên, tuy nhiên trong môi trường Internet dễ bị tấn công và xâm phạm là khó tránh khỏi.

XI. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

Thời hạn giải quyết khi có khiếu nại, tranh chấp phát sinh là 2 tuần, theo quy trình cụ thể sau:

Bước 1: Khi có tranh chấp xảy ra (từ 3 đến 5 ngày):

- Đối với người gửi khiếu nại tranh chấp cần có trách nhiệm cung cấp các chứng cứ thông tin xác thực liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn.

- Đối với Diễn đàn Đời sống và Phát triển sẽ có trách nhiệm kiểm tra các chứng cứ, thông tin mà bên khiếu nại đưa ra và có phản hồi thông qua hệ thống đã nhận khiếu nại.

Bước 2: Giải quyết tranh chấp (từ 4 tới 6 ngày):

- Trong trường hợp tranh chấp phát sinh đã được chứng minh từ lỗi của một thành viên xác định Diễn đàn Đời sống và Phát triển sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Diễn đàn Đời sống và Phát triển sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ bài viết, bình luận của thành viên đó trên Diễn đàn Đời sống và Phát triển đồng thời yêu cầu thành viên đó phải công khai xin lỗi bên đã bị xâm phạm.

- Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh từ trao đổi giữa các bên, thì một trong 2 bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

Bước 3: Nghĩa vụ thông báo (2 ngày):

Sau khi các bên đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Ban quản trị Diễn đàn Đời sống và Phát triển.

Diễn đàn Đời sống và Phát triển có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ các thành viên của mạng xã hội giải quyết các tranh chấp trong phạm vi của mạng xã hội.

Những thành viên là các nhân tổ chức có thể gửi khiếu nại về hai kênh hỗ trợ sau:

- Điện thoại: 024.33580808 - 084.6460404.

- Email: doisongvaphattrien@gmail.com

Ban quản trị mạng xã hội Diễn đàn Đời sống và Phát triển tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết các tranh chấp, khiếu nại của các thành viên tham gia mạng xã hội. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng ký hoặc viết bình luận tôn trọng lẫn nhau đồng thời cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nhân thân. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong thông tin đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

XII. Thu thập thông tin các nhân và chính sách bảo vệ thông tin các nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

1. Phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Mạng xã hội Diễn đàn Đời sống và Phát triển bao gồm: chứng minh thư, email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ thành viên. Đây là các thông tin mà Diễn đàn Đời sống và Phát triển cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để www.phapluatvathoidai.vn liên hệ xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho chính các thành viên.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Mạng xã hội Diễn đàn Đời sống và Phát triển về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Khi tiến hành thu thập thông tin sẽ phải thông báo với:

Người sử dụng, tham gia vào mạng xã hội:

- Trường hợp người sử dụng đồng ý cung cấp thông tin: có thể tạo lập tài khoản cá nhân để tham gia vào sử dụng các tiện ích của mạng xã hội trong phạm vi theo thỏa thuận đã đồng ý khi tiến hành tạo lập tài khoản.

- Trường hợp người sử dụng không đồng ý: không phát sinh quyền và nghĩa vụ đối với trang mạng xã hội.

2. Mục đích sử dụng thông tin

Mạng xã hội Diễn đàn Đời sống và Phát triển sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Mạng xã hội Diễn đàn Đời sống và Phát triển;

- Ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;

- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến hoạt động tại Diễn đàn Đời sống và Phát triển.

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Mạng xã hội Diễn đàn Đời sống và Phát triển có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của người sử dụng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ tối thiểu 02 năm, sau đó thành viên có quyền yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Diễn đàn Đời sống và Phát triển

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 Công ty Cổ phần Truyền thông Đời sống và Phát triển 

Địa chỉ: Số nhà 46 tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.33580808 - 084.6460404.

Email: doisongvaphattrien@gmail.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

- Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu thực hiện việc này.

- Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Mạng xã hội Diễn đàn Đời sống và Phát triển Khi tiếp nhận những phản hồi này, Diễn đàn Đời sống và Phát triển sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

- Điện thoại: 024.33580808 - 084.6460404.

- Email: doisongvaphattrien@gmail.com.

6. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân thành viên

- Thông tin cá nhân của thành viên trên Diễn đàn Đời sống và Phát triển được Diễn đàn Đời sống và Phát triển cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Diễn đàn Đời sống và Phát triển Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Diễn đàn Đời sống và Phát triển sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

- Ban quản lý Diễn đàn Đời sống và Phát triển yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại … và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị Diễn đàn Đời sống và Phát triển không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

XIII. Hiệu lực của thỏa thuận.

1. Các điều khoản quy định tại thỏa thuận này được quy định trên mạng xã hội có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. Diễn đàn Đời sống và Phát triển sẽ công bố rõ trên mạng xã hội Diễn đàn Đời sống và Phát triển về những thay đổi, bổ sung đó.

2. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội Diễn đàn Đời sống và Phát triển này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của thỏa thuận vẫn giữ nguyên giá trị.

Thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội Diễn đàn Đời sống và Phát triển có giá trị từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

CAM KẾT KHI THIẾT LẬP MẠNG XÃ HỘI

(Theo Nghị định 15/2020/NĐ – CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ)

1. Giấy phép thiết lập mạng xã hội

1.1. Thiết lập mạng xã hội doisongvaphattrien.vn theo Giấy phép số 481/GP – BTTTT ngày 15/11/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

1.2. Làm thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép thiết lập mạng xã hội trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng;

1.3. Thông báo đến cơ quan cấp giấy phép khi có sự thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính.

1.4. Làm thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thiết lập mạng xã hội theo quy định trong trường hợp có thay đổi hoặc bổ sung thông tin trong giấy phép.

2. Trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội

2.1. Công khai đầy đủ thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội trên trang chủ của mạng xã hội;

2.2. Có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng hoặc thông tin cá nhân của người sử dụng;

2.3. Thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm, rủi ro khi lưu trữ trao đổi, chia sẻ thông tin trên mạng;

2.4. Bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội cung cấp thông tin cá nhân của họ cho bên thứ ba;

2.5. Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên mạng xã hội theo quy định;

2.6. Cung cấp đầy đủ hoặc chính xác thông tin về tên của tổ chức quản lý mạng xã hội, tên cơ quan chủ quản (nếu có), địa chỉ liên lạc, thư điện tử, số điện thoại liên hệ, tên người chịu trách nhiệm quản lý nội dung, số giấy phép, ngày tháng năm cấp, cơ quan cấp phép trên trang chủ của mạng xã hội.

2.7. Chỉ sử dụng thông tin cá nhân của người khác trên mạng xã hội khi được sự đồng ý của cá nhân đó;

2.8. Sẵn sàng hợp tác cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

2.9. Đảm báo có hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

2.10. Thực hiện lưu trữ các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải theo quy định;

2.11. Không để vi phạm một trong các điều kiện về nhân sự, tên miền, kỹ thuật, quản lý nội dung thông tin;

2.12. Công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội trên trang chủ;

2.13. Cung cấp thông tin về tên của tổ chức quản lý mạng xã hội, tên cơ quan chủ quản (nếu có), địa chỉ liên lạc, thư điện tử, số điện thoại liên hệ, tên người chịu trách nhiệm quản lý nội dung, số giấy phép, ngày tháng năm cấp, cơ quan cấp phép trên trang chủ của mạng xã hội.

2.14. Tuyệt đối không lưu trữ, truyền đưa thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

2.15. Không cung cấp thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

2.16. Không cung cấp thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn;

2.17. Không lưu trữ, truyền đưa thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc;

2.18. Không lưu trữ, truyền đưa nội dung thông tin không phù hợp với lợi ích đất nước;

2.19. Tuyết đối không đăng, phát, truyền đưa, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia;

2.20. Không đăng, phát các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc không được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu;

2.21. Không quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm;

2.22. Nghiêm túc thực hiện việc ngăn chặn, loại bỏ thông tin vi phạm theo quy định pháp luật.

2.23. Chấp hành việc cơ quan Nhà nước tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hoặc bị tước quyền sử dụng Giấy phép thiết lập mạng xã hội từ 8 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định các quy định tại Điều 100 của Nghị định số 15/2020/NĐ – CP.

2.24. Nghiêm chỉnh chấp hành việc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này;

2.25. Chấp hành việc thu hồi tên miền do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 100 của Nghị định 15/2020/NĐ – CP.

3. Trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội

3.1. Không cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

3.2. Không cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

3.3. Không cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn;

3.4. Không cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc;

3.5. Không cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu;

3.6. Không quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm;

3.7. Không cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia;

3.8. Không cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm.

3.9. Không tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

3.10. Chấp hành việc bị gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ- CP.

----------

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐỚI SỐNG VÀ PHÁT TRIỂN

Địa chỉ: Số nhà 46 tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

VPDG: Lô JA08, KBT Thiên đường Bảo Sơn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.

Điện thoại: 024.33580808 - 084.6460404.

Email: doisongvaphattrien@gmail.com.

Thảo thuận này đã được Công ty Cổ phần Truyền thông Đời sống và Phát triển đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông và cập nhật bổ sung theo đúng quy định của pháp luật.