#

Phản hồi về Dự án Five Star Trường Chinh xây dựng tại phường Ngã Tư Sở?

Sau khi bạn đọc chia sẻ những thông tin liên quan đến Dự án Five Star Trường Chinh xây dựng tại phường Ngã Tư Sở, ngày 20/11/2021, HTX Công nghiệp Tháng 10 đã có phản hồi về việc này.

Theo đó, HTX Công nghiệp Tháng 10 đã khẳng định những Công trình văn phòng làm việc của Chủ đầu từ tại số 508 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội đã được các cơ quan nhà nước cấp phép xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, phía HTX chưa gửi kèm bất cứ tài liệu nào để minh chứng cho nhận định trên. 

aaa-1637750873.jpg
Trang 1 của văn bản phản hồi

Để đảm bảo quyền lợi của đối tượng bị phản ánh, tôn trọng ý kiến của công dân chia sẻ với vài trò của https://doisongvaphattrien.vn/, chúng tôi xin đề nghị bạn đọc gửi những nội dung phản ánh nếu trên tới cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết theo quy định.