#

Có nên than phiền những rắc rối của bạn với bất kỳ ai không?

Khó khăn trong cuộc sống thì ai cũng phải trải qua, nhưng có nên chia sẻ tùy tiện với bất kỳ ai không. Câu trả lời không nên chia sẻ những rắc rối của bạn với bấy kỳ ai. Vì ngoài cha mẹ bạn thì gần như không có ai hào phóng để dành thời gian đồng cảm với bạn một cách trong sáng cả.

in10-1625568706.jpg