#

Lan Phi điệp 5 CTr Phú Thọ trong tương lai không xa sẽ thanh thế cho cây lan công nghiệp

Vườn lan Hai Beo

 5CTr Phú Thọ là một loại giống Lan Rừng Việt Nam và được xem là một cây quốc dân. Vì cây 5CTr Phú Thọ rất dễ ra hoa, dễ làm kie, phát triển và thích nghi tốt ở các vùng miền, khi chưa có hoa ta có thể chơi thân lá tạo cảnh quan khu vườn nhỏ của mình.

5CTr Phú Thọ tương lai không xa sẽ là dòng cây chủ lực để thay thế cho cây công nghiệp, cây ngoại lai như: Dendro, Chớp Mỹ, Hồ Điệp, Họng Hồng… đến từ Đài Loan và Thái Lan.

pt1-1624538254.jpg
Cắt khúc ươm Kie
pt2-1624538235.jpg
Kie phát triển thành cây con

pt3-1624538211.jpgCây trưởng thành

pt4-1624538181.jpg
Cây ra hoa

5CTr Phú Thọ đã xuất hiện từ bao giờ cũng không ai biết nữa. Nhưng năm 1972, đoàn xiếc sơ tán về đình làng Cổ Tiết, Tam Nông, Phú Thọ, thấy bông hoa đẹp trên cây đa thiêng nên lấy về trồng, nhân giống và cho hoa toả sắc. Từ đó, cái tên 5CTr Phú Thọ đã ăn sâu vào tiềm thức của những người chơi lan đến hôm nay.

5CTr Phú Thọ sở dĩ được đánh giá là cây lan Phi Điệp đột biến quốc dân là bởi nó được nhiều người ưu chuộng ưu tầm sở hữu với 05 đặc điểm vượt trội so với các loại lan Phi điệp đột biến khác là: Là bông lan đột biến đầu tiên; Là bông lan có mặt hoa đẹp; Cây to khoẻ sinh sản nhân giống tốt; Là loại lan đột biến có giá bình dânCó tính an toàn, ổn định cao.