#

Nghi vấn gian lận hồ sơ, Công ty TMC Việt Nam vẫn trúng thầu tại bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương

Bùi Văn Mạnh

Dù được phê duyệt trúng thầu tại nhiều cơ quan với giá trị lên tới cả trăm tỷ đồng nhưng Công ty TNHH thương mại và dịch vụ TMC Việt Nam bị phản ánh có dấu hiệu gian lận hồ sơ đấu thầu do kê khai trùng lặp nhân sự chủ chốt, có dấu hiệu vi phạm khoản 4 điều 89 Luật đấu thầu.

Thời gian qua, bạn đọc phản ánh về tình trạng Công ty TNHH thương mại và dịch vụ TMC Việt Nam (địa chỉ tại quận Long Biên, Hà Nội) có dấu hiệu gian lận hồ sơ gói thầu: Cung cấp dịch vụ giặt là đồ vải y tế của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội năm 2020-2021, do kê khai trùng lặp nhân sự chủ chốt. Có dấu hiệu vi phạm khoản 4 điều 89 luật đấu thầu. Theo khoản 1 Điều 122 Nghị định 63 năm 2014 có thể bị cấm đấu thầu từ 3 năm đến 5 năm.

Cụ thể tại gói cung cấp dịch vụ giặt là đồ vải y tế của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội năm 2020-2021: Giá gói thầu: 2.460.800.000 đồng, giá trúng thầu: 2.447.456.000 đồng theo quyết định số 113/QĐ-RHMTWHN ngày 5/2/2021 do ông Trần Cao Bính, giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội ký. Thời hạn thực hiện hợp đồng là 365 ngày.

Đến ngày 29/03/2022 ông Trần Cao Bính giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội tiếp tục ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói cung cấp dịch vụ giặt đồ vải y tế của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ TMC Việt Nam tiếp tục được phê duyệt trúng thầu.

a1-1652191889.jpg

Đáng chú ý, thành phần tổ chuyên gia bao gồm: Tổ trưởng: Ông Nguyễn Trọng Quỳnh, tổ viên: Ông Nguyễn Văn Đại, tổ viên: Ông Hà Việt Cường.

Nhân sự chủ chốt tại gói này của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TMC Việt Nam. Cán Bộ quản lý chuyên môn:

Ông Trần Hữu Luyện, Thạc sỹ sinh học. Cán bộ phụ trách kỹ thuật vận hành thiết bị: Anh Nguyễn Tiến Thuần. Cán bộ kỹ thuật vận hành thiết bị cấp hơi: Anh Phạm Trọng Nghĩa, Anh Phạm Văn Khánh.

a2-1652191904.jpg

Đáng chú ý, kê khai nêu trên trùng với nhân sự đã kê tại gói Dịch vụ giặt là đồ vải y tế bệnh viện Ung bướu Hà Nội năm 2021 do Công ty TNHH thương mại và dịch vụ TMC Việt Nam trúng thầu tại bệnh viện Ung Bướu Hà Nội do ông Bùi Vinh Quang, giám đốc bệnh viện Ung Bướu Hà Nội ký ngày 22/12/2020, thời gian thực hiện hợp đồng là 365 ngày.

Tại Mẫu số 11A: bảng đề xuất nhân sự chủ chốt: Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực phù hợp đáp ứng các yêu cầu quy định tại Mục 2.2 Chương III và có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

Như vậy Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TMC Việt Nam được phê duyệt trúng thầu 2 gói trên chỉ cách nhau hơn 2 tháng và 2 gói này có thời gian làm việc trùng nhau. Trường hợp này Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TMC Việt Nam kê khai không trung thực nhân sự chủ chốt  thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận. Điều này vi phạm  khoản 4 điều 89 luật đấu thầu quy định. Theo khoản 1 Điều 122 Nghị định 63 năm 2014 thì phải bị cấm đấu thầu từ 3 năm đến 5 năm.

a3-1652191918.jpg

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TMC Việt Nam còn trúng 8 gói thầu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với giá trúng thầu hơn 87 tỷ đồng, 5 gói thầu tại bệnh viện Bạch Mai với giá trúng thầu hơn 37 tỷ đồng, 2 gói thầu tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam với giá trúng thầu hơn 20 tỷ đồng, 4 gói thầu tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương với giá trúng thầu hơn 19 tỷ đồng, 7 gói thầu tại bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh với giá trúng thầu hơn 14 tỷ đồng....

Thiết nghĩ các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, thanh kiểm tra, làm rõ những dấu hiệu vi phạm trong việc kê khai nhân sự Công ty TNHH thương mại và dịch vụ TMC Việt Nam ở những gói thầu nêu trên.