#

Rút ngắn thời gian phát hiện nCoV xuống còn 70 phút, nhóm nghiên cứu Việt đã làm thế nào?

Rút ngắn thời gian phát hiện nCoV xuống còn 70 phút, nhóm nghiên cứu Việt đã làm thế nào?