Để những hoạt động của các thành viên trên Diễn đàn Đời sống và Pháp luật đúng với tôn chỉ, mục đích đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép tại Giấy phép số số 481/GP - BTTTT ngày 5/11/2019 và đúng những quy định của Luật Báo chí, Luật An ninh mạng, Luật tiếp cận thông tin và các quy định khác của liên quan, Ban Biên tập và Quản trị Diễn đàn Đời sống và Pháp luật xây dựng Quy định của Diễn đàn Đời sống và Phát triển; Những thông tin thành viên được tiếp cận và chia sẻ trên Diễn đàn Đời sống và Phát triển; Những điều cấm trên Diễn đàn Đời sống và Phát triển. 

I. QUY ĐỊNH CỦA DIỄN ĐÀN ĐỜI SỐNG VÀ PHÁT TRIỂN

Không được để chữ kí, hình đại diện hoặc thông tin cá nhân có liên quan đến các vấn đề chính trị, kinh tế và tôn giáo có thể gây bất lợi cho diễn đàn và có nội dung không lành mạnh.

1. Đăng kí thành viên:

- Không được lấy tên, biệt danh... của các vị lãnh tụ cách mạng, các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước, những kẻ xấu như khủng bố, phát xít ... hoặc có ý nghĩa không lành mạnh.

- Không đăng ký ID bằng các ký tự đặc biệt như: [ * ¤ ° ´ ¯ )]

2. Những quy định chung:

a/ Lập chủ đề

- Chủ đề phải xúc tích, nêu bật được ý cần nói.

- Không lập các bài viết có nội dung sai lệch với tiêu chí hoạt động chung của diễn đàn. 

- Không lặp lại một bài viết đã có hoặc lập một bài viết có nội dung tương tự.

- Không lập các bài viết mới một cách tràn lan, làm mọi người khó theo dõi.

b/ Nội dung bài viết

- Không lạm dụng các chức năng bài viết, không để cỡ chữ quá lớn.

- Những hành vi sau đây được gọi là câu bài: Nhập nhiều bài liền nhau bằng cách cố ý chia nhỏ nội dung một bài ra làm nhiều phần.

- Nhập bài phù hợp, đúng với chủ đề, không được cố tình làm loãng chủ đề bằng cách đẩy những bài có nội dung không liên quan đến chủ đề của bài viết.

- Bài viết nếu là tiếng Việt phải có dấu

- Không dùng chữ quá to, quá nhỏ hoặc lạm dụng font chữ, màu sắc.

- Không được gửi các bài có virus lên trang web.

- Không viết bài vi phạm thuần phong mỹ tục, pháp luật, văn hoá Việt Nam...

- Không viết bài bêu xấu, miệt thị hoặc xúc phạm các thành viên khác.

c/ Qui định chung

- Nghiêm cấm sử dụng những từ ngữ, hình ảnh, thông tin không lành mạnh, thiếu văn hóa

- Tránh những nội dung phản động về chính trị, tôn giáo. Nghiêm cấm tuyên truyền, khích động những hành vi bạo lực, tuyên truyền phản động hoặc các hành vi phá hoại.

- Không cãi nhau, gây mất đoàn kết diễn đàn

- Để tránh những rắc rối về bài viết sau này, nếu là bài viết sưu tầm, thành viên gửi bài cần ghi rõ là sưu tầm và ghi nguồn gốc bài viết đó.

- Báo lại ngay với Ban Quản trị khi có thành viên vi phạm

- Không tổ chức gây rối trật tự an ninh công cộng sau khi có va chạm trên mạng xã hội

- Không đăng tải các hình ảnh, video mang tính bạo lực, xúc phạm nhân quyền hoặc hành hạ con người, động vật.

- Không lợi dụng tính chất hàng hoá tiêu dùng, thương hiệu để bôi nhọ, xúc phạm các thương hiệu khi chưa kiểm chứng đầy đủ thông tin.

3. Hình thức kỷ luật cho thành viên vi phạm:

- Nhẹ: Nhắc nhở

- Vừa: Nhắc nhở + Cảnh cáo

- Nặng: Tùy vào mức độ cảnh cáo và vi phạm, cấm tham gia diễn đàn có thời hạn.

- Rất nặng: Khai trừ khỏi diễn đàn vĩnh viễn.

CAM KẾT CHIA NHỮNG SẺ THÔNG TIN BỔ ÍCH TRÊN TINH THẦN THƯỢNG TÔN LUẬT PHÁP; PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC; TÔN TRỌNG NHÂN PHẨM ĐẠO ĐỨC, UY TÍN HÌNH ẢNH CỦA TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN; VÌ SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN VĂN  BỀN VỮNG VÀ TIẾN BỘ CỦA CỘNG ĐỒNG!

II. NHỮNG THÔNG TIN THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN ĐƯỢC TIẾP CẬN VÀ CHIA SẺ

Luật Tiếp cận thông tin (TCTT) được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 6-4-2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2018

 1. Quy định công dân không được tiếp cận những thông tin sau:

- Thông tin thuộc bí mật nhà nước, bao gồm những thông tin có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của luật. Khi thông tin thuộc bí mật nhà nước được giải mật thì công dân được tiếp cận theo quy định của Luật này.

- Thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; gây nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác; thông tin thuộc bí mật công tác; thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan nhà nước; tài liệu do cơ quan nhà nước soạn thảo cho công việc nội bộ.

2. Thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện 

- Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh được tiếp cận trong trường hợp chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó đồng ý.

- Thông tin liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân được tiếp cận trong trường hợp được người đó đồng ý; thông tin liên quan đến bí mật gia đình được tiếp cận trong trường hợp được các thành viên gia đình đồng ý.

3. Những loại thông tin công khai

Điều 17 của luật này quy định các loại thông tin phải được công khai gồm:

- Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung; điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên; thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước.

 - Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước.

- Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; nội dung và kết quả trưng cầu, tiếp thu ý kiến của nhân dân; đề án và dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính;

- Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan nhà nước.

- Dự toán ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước; dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước; thủ tục ngân sách nhà nước.

- Thông tin về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn viện trợ phi chính phủ theo quy định; thông tin về quản lý, sử dụng các khoản cứu trợ, trợ cấp xã hội; quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân, các loại quỹ.

- Danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu; thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giá đất; thu hồi đất; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn.

- Hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp; báo cáo giám sát tình hình thực hiện công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp và cơ quan nhà nước đại diện chủ sở hữu; thông tin về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

- Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường; kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát liên quan đến việc bảo vệ môi trường, sức khỏe của cộng đồng, an toàn thực phẩm, an toàn lao động.

- Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân; nội quy, quy chế do cơ quan nhà nước ban hành.

- Báo cáo công tác định kỳ; báo cáo tài chính năm; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý; cơ sở dữ liệu quốc gia ngành, lĩnh vực; thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học;

- Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà nước hoặc người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin;

- Thông tin liên quan đến lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng;

- Thông tin về thuế, phí, lệ phí;

- Thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp luật.

Người dân tiếp cận thông tin bằng cách nào?

Điều 10 luật này quy định công dân được tiếp cận thông tin bằng hai cách: tự do với thông tin được công khai hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp.

Với thông tin đơn giản, có sẵn có thể cung cấp ngay thì người yêu cầu cung cấp thông tin được trực tiếp đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp tài liệu hoặc yêu cầu cung cấp ngay bản sao, bản chụp tài liệu.

Với thông tin phức tạp, không có sẵn mà cần tập hợp từ các bộ phận của cơ quan đó hoặc thông tin cần thiết phải có ý kiến của cơ quan, tổ chức, đơn vị khác thì chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ, cơ quan được yêu cầu phải thông báo cho người yêu cầu đến trụ sở để đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp tài liệu hoặc nhận bản sao...

III. NHỮNG ĐIỀU CẤM TRÊN DIỄN ĐÀN ĐỜI SỐNG VÀ PHÁT TRIỂN

1 - Lưu ý các hành vi bị cấm trên mạng

Luật An ninh mạng 2018 dành riêng Điều 8 để quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trên môi trường mạng. Theo đó, người dùng Diễn đàn Đời sống và Phát triển nói riêng và người sử dụng mạng internet nói chung cần lưu ý không vi phạm các hành vi sau:

2 - Không đưa lên facebook bí mật cá nhân, bí mật gia đình

Điểm d, khoản 1 Điều 17 của Luật An ninh mạng chỉ rõ, một trong những hành vi vi phạm trên không gian mạng là đưa lên mạng những thông tin thuộc bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật.

Các hành vi vi phạm này sẽ được cơ quan chủ quản hệ thống thông tin triển khai các biện pháp kỹ thuật để phát hiện, ngăn chặn và kịp thời gỡ bỏ thông tin. Do đó, người dùng Diễn đàn Đời sống và Phát triển cũng cần lưu ý thêm thông tin này khi đăng tải các bài viết, hình ảnh.

3 - Đăng tải thông tin vi phạm phải gỡ bỏ ngay khi có yêu cầu

Theo khoản 9 Điều 16 của Luật An ninh mạng 2018 quy định, tổ chức, cá nhân soạn thảo, đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung vi phạm phải gỡ bỏ thông tin khi có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và chịu trách nhiệm theo quy định.

Tương tự, doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng phải xóa bỏ thông tin vi phạm chậm nhất là 24 giờ, kể từ thời điểm có yêu cầu của lực lượng chuyên trách.
4 - Đảm bảo đời sống riêng tư của trẻ em trên Diễn đàn Đời sống và Phát triển

Điều 29 của Luật này quy định về việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Theo đó, trẻ em có quyền được giữ bí mật cá nhân, đời sống riêng tư và các quyền khác khi tham gia trên không gian mạng.

Người tham gia mạng xã hội nói chung và cha, mẹ trẻ em nói riêng cần phải đảm bảo quyền nêu trên của trẻ em, ngăn chặn các thông tin có nội dung gây nguy hại cho trẻ em.

Trước đó, Luật Trẻ em 2016 cũng quy định việc công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em phải được sự đồng ý của cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em; nếu trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải được sự đồng ý của trẻ.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:

🏠 Địa chỉ: Dương Nội – Hà Đông – Hà Nội
️ Hotline: 08. 4646. 0404/0981.704.590
📞 Số bàn: 024.33580808 - Email: doisongvaphattrien@gmail.com
🌐 Website: http://doisongvaphattrien.vn/

🌐 https://goo.gl/maps/zhgcaFqtDWXkHQxz8