10 Sự kiện nổi bật của Ngành Kinh tế hợp tác trong lĩnh vực Nông Nghiệp 2023.

Ngọc Ánh

Năm 2023, Ngành Kinh tế hợp tác đã đạt nhiều thành tích nổi bật, góp phần vào sự phát triển nền nông nghiệp Việt Nam. Dưới đây là 10 sự kiện nổi bật của Ngành trong lĩnh vực Nông nghiệp năm vừa qua.

1. Ban hành luật Hợp tác xã năm 2023
Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20/6/2023, thay thế cho Luật HTX năm 2012, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Luật Hợp tác xã (HTX) 2023 có các điểm mới nổi bật như Bổ sung hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến hợp tác xã, Bổ sung quyền và nghĩa vụ của HTX - Liên minh HTX, Thêm 01 Chương về chính sách phát triển HTX, liên hiệp HTX, Bổ sung quy định cho vay nội bộ trong HTX và thêm điều kiện nhà đầu tư nước ngoài trở thành thành viên HTX.

200620230853-cqh-1559-1712464249.jpg
Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc Hội

2.  Ban hành Nghị quyết 106/NQ-CP
Ngày 18/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 106/NQ-CP về phát triển HTXNN trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTXNN theo định hướng phát triển bền vững; ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ưu tiên phát triển HTXNN gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo điều kiện, động lực thu hút đầu tư, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM.

nghi-quyet-106-nqcp-259801-1712466008.png

3. Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã
 Ngày 02/02/2024, Chính phủ tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024 với chủ đề “Hoàn thiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới”. Tại Diễn đàn, các đại biểu trao đổi, thảo luận, chia sẻ với thẳng thắn, trách nhiệm, tập trung vào phân tích thực trạng phát triển của khu vực KTTT, HTX; hiến kế các giải pháp đột phá để tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, giữa công và tư…, đề xuất các chính sách hỗ trợ cho khu vực KTTT, HTX số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức.

img0893-1706853525322183873998-17069192290001988748520-1712466099.jpg
Ảnh: Báo điện tử Chính Phủ

4. Hội nghị 29th ACEDAC and 24th ASWGAC Meetings
Ngày 06/9/2023, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (Bộ NN&PTNT) đại diện Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trung tâm phát triển HTXNN ASEAN (ACEDAC) lần thứ 29 và Hội nghị nhóm công tác phát triển HTXNN ASEAN (ASWGAC) lần thứ 24 theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến với các nước trong khu vực. Cuộc thảo luận bao gồm nhiều nội dung và chia sẻ các kinh nghiệm, thông tin và các hoạt động hợp tác như phát triển các mô hình chuỗi tiêu thụ nông sản cho hợp tác xã, thúc đẩy diễn đàn kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp, tăng cường vai trò của phụ nữ trong hợp tác xã nông nghiệp ASEAN. Các hoạt động bao gồm vận hành trang web chung về Acedac, các dự án hợp tác với khu vực về phát triển hợp tác xã nông nghiệp. Đồng thời, các đại biểu tập trung thảo luận và chia sẻ thông tin về tình hình phát triển hợp tác xã nông nghiệp, kinh nghiệm hỗ trợ tiêu thụ nông sản, kết nối phát triển theo các vùng nguyên liệu, và vai trò của hợp tác xã trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu.

acedac4-1712464248.jpg

Ảnh: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển Nông thôn

5. Hội nghị định hướng phát triển HTXNN bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long
Ngày 7/4/2023, tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Định hướng phát triển HTXNN bền vững vùng ĐBSCL theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao kinh tế tập thể giai đoạn mới. Hội nghị tập trung đánh giá tình hình hoạt động và vai trò của các hợp tác xã nông nghiệp vùng ĐBSCL và những các rào cản trong phát triển hợp tác xã. Mục tiêu trong tương lai là xây dựng vùng nguyên liệu nông sản và thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị. Để đạt được mục tiêu, các cấp uỷ, chính quyền địa phương cần hỗ trợ phát triển bền vững hợp tác xã theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW. Đề xuất chương trình và nhiệm vụ cụ thể để thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị và thích ứng với biến đổi khí hậu.

anhdephnhgiang-1712464248.jpg

Ảnh: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển Nông thôn

6. Diễn đàn Hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 
Ngày 6/4/2023 tại TP. Cần Thơ, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT tổ chức Diễn đàn Hợp tác xã nông nghiệp thích ứng với Biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL với chủ đề: HTX hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, tuần hoàn, phát thải thấp. Diễn đàn thảo luận về triển khai Đề án 854 của Thủ tướng Chính phủ, tập trung vào truyền thông về biến đổi khí hậu, đào tạo cho hợp tác xã nông nghiệp, xây dựng mô hình kinh tế xanh và phát triển sinh kế cho hợp tác xã.  Tại Diễn đàn, Lễ kỷ niệm chào mừng 77 năm Ngày hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam cũng được tổ chức long trọng nhằm ôn lại nguồn gốc, ý nghĩa ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho điền chủ nông gia Việt Nam. 

 

anhtraotaileunhieu-1712464248.jpg

Ảnh: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển Nông thôn

7. Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bộ NN&PTNT và Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam
Ngày 24/5/2023, Bộ NN&PTNT tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam nhằm đẩy mạnh tín dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn, phát triên vùng nguyên liệu. Nội dung hợp tác chính gồm: phối hợp đẩy mạnh tín dụng trong các Chương trình, Dự án, Đề án trọng điểm, mang tính đột phá hỗ trợ phát triển NNNT; Phối hợp, tổ chức cung ứng các sản phẩm dịch vụ tín dụng trong triển khai, thực hiện các chương trình MTQG: Chương trình NTM; OCOP; Du lịch nông nghiệp, nông thôn; Môi trường nông thôn, v.v.; Phối hợp tổ chức thực hiện thành công chiến lược phát triển NNNT hiệu quả, bền vững; sản xuất sản phẩm có giá trị cao, đa dạng theo chuỗi giá trị phù hợp với yêu cầu thị trường; tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả; phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, phát thải các-bon thấp, thân thiện với môi trường và thích ứng với BĐKH.

z4374540147233-858e9e733dd47aba99b7a7bc21f48efc-1712464248.jpg
Ảnh: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển Nông thôn

8. Khởi công Dự án hạ tầng hỗ trợ HTX phát triển vùng nguyên liệu 
Ngày 22/8/2023, tại khu công nghiệp Trà Đa (TP Pleiku), Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khởi động triển khai thi công xây lắp hợp phần 5 - đầu tư kết cấu hạ tầng hỗ trợ HTX phát triển vùng nguyên liệu cà phê chất lượng cao tại vùng Tây Nguyên. 

gialai2282-1712464248.jpg

Ảnh: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển Nông thôn

9. Lễ công bố Học liệu điện tử Giám đốc HTXNN và Chương trình lớp học kinh doanh cho nông dân
Ngày 06/4/2023, tại thành phố Cần Thơ, Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) tổ chức Lễ công bố, giới thiệu học liệu điện tử đào tạo nghề Giám đốc HTXNN - trình độ sơ cấp. Bên cạnh đó, Cục phối hợp với tổ chức GIZ trong khuôn khổ Dự án “Các trung tâm đổi mới sáng tạo xanh-GIC” công bố Chương trình “Lớp học kinh doanh cho nông dân-FBS” với 02 khẩu hiệu “Làm nông là kinh doanh” và “Nông dân là doanh nhân”. 

tailieu-1712464248.jpg

Ảnh: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển Nông thôn

10. Học tập kinh nghiệm phát triển Hợp tác xã quốc tế
Từ ngày 12 đến ngày 16/6/2023, đoàn công tác của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, Vụ Hợp tác quốc tế và Tổ chức GIZ tại Việt Nam đã tham dự hội nghị “Từ Sáng tạo tới Chuyển đổi” và hội nghị “Đối tác vì sự thay đổi” tại Cộng hoà Liên bang Đức do Cục trưởng Lê Đức Thịnh làm trưởng đoàn. Từ ngày 27/11 đến ngày 01/12/2023, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đi học tập kinh nghiệm, khảo sát thị trường, giao dịch thương mại với các tổ chức, doanh nghiệp tại Thái Lan.

screenshot-2024-04-07-114242-1712464991.png