Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP, đồng thời quan tâm nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với thị trường tiêu thụ

Xuân Nguyên

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Chí, Phó chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối NTM Thành phố Hà Nội. Năm 2021, Hà Nội phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng 595 sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội năm 2021, nâng tổng số sản phẩm OCOP của toàn thành phố lên 1.649 sản phẩm.

Ngày 28/4/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 1441/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng 595 sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội năm 2021. Theo đó, Hà Nội phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP năm 2021 đối với 595 sản phẩm từ 03 sao trở lên của 171 chủ để tham gia Chương trình OCOP Hà Nội năm 2021. Trong đó, có 367 sản phẩm đạt hạng 04 sao và 228 sản phẩm đạt hạng 03 sao. 

Việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP để phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp... có lợi thế trên địa bàn Thành phố theo chuỗi giá trị. Từ đó cung cấp ra thị trường sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

ubnd-huyen-quoc-oai-to-chucjpg-1658396843.crdownload
 Hà Nội công nhận thêm 595 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên

Ông Nguyễn Văn Chí, Phó chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối NTM Thành phố, Hội đồng đánh giá, phân hạng cũng nêu ra tiêu chí để đảm bảo, giám sát chất lượng các sản phẩm. Trong đó, sau khi sản phẩm đã được công nhận sản phẩm sẽ duy trì, phát triển như thế nào. Đồng thời sẽ kiểm tra, chủ thể nào vi phạm sẽ thu hồi lại giấy chứng nhận sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó, vấn đề tiêu thụ sản phẩm được coi là vấn đề trọng tâm. 

Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm-OCOP" chính là cơ hội để các chủ thể phát triển các giá trị sản phẩm, tạo dựng thương hiệu.  Đồng thời nâng cao kinh tế, góp phần vào mục tiêu xây dựng ông thôn mới của thành phố.

Trước đó, Hà Nội đã đánh giá phân hạng được 1.054 sản phẩm OCOP, của 216 chủ thể. Trong đó, có 4 sản phẩm được Bộ NN&PTNT công nhận sản phẩm 5 sao; 13 sản phẩm tiềm năng 5 sao; 731 sản phẩm 4 sao và 306 sản phẩm 3 sao. Nhờ đó đã giải quyết và tạo việc làm cho hơn 5.000 lao động nông thôn.