#

Kể chuyện mùa thu

Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Thuỵ Như

KỂ CHUYỆN MÙA THU  


Nhà mình có gì ngoài chữ đâu con 
Bố dành nuôi các con, sợ mất mùa nhân nghĩa 
Đói cơm còn có sắn khoai trừ bữa 
Nghèo chữ rồi, có gì để thay đâu 
Thế gian này qua bao cuộc bể dâu
Thay chúa, đổi vua, ngai vàng lật úp
Chiếu thoái vị cũng là xong một kiếp
Nhưng chữ nghĩa còn in trên giấy điệp 
Mang nỗi đau của cả một vương triều.*..
Thiên hạ nhớ Nguyễn Du là bởi có truyện Kiều 
Nhớ Nguyễn Trãi nhờ Bình Ngô đại cáo 
Hơn hai ngàn năm bao ông hoàng bà chúa
Giờ con nhẩm xem còn nhớ được bao nhiêu
Chữ nghĩa khiến vua Tàu hồn lạc phách xiêu
Những Giang Văn Minh, Mạc Đĩnh Chi còn lưu sử sách 
Người có chữ nhẹ nhàng đàn hặc 
Khiến vua tôi tâm phục, hảo cầu 
Chữ nghĩa nhiều chưa chắc gặp may đâu
Nhưng không thể thành người nếu mượn vay chữ nghĩa
Lịch sử không cho phép ai đặt bịa 
Dẫu trăm năm bia đá cũng mòn 
Chữ nghĩa giờ đã ở trong con 
Lạc tại thư mỗi ngaỳ con lại đọc  
Những trang văn có thể làm con khóc 
Nhưng con sẽ lớn lên trước sóng gió cuộc đời 
Mùa thu này thiếu vắng nụ cười 
Nhưng chữ nghĩa gợi nhớ mùa thu trước 
Nhớ những người mang gươm đi mở nước
Để hôm nay ta có nước non này 

H-T-N
25/8/2020

Hà Thuỵ Như