#

Nguyễn Gia: Dòng họ Khoa Bảng với 3 đời Tiến Sỹ tại làng Triều Khúc

Từ xa xưa tại vùng đất địa linh nhân kiệt của huyện Thanh Oai xưa và Thanh Trì ngày nay có một dòng họ khoa bảng mà trong cùng gia đình có 3 thế hệ cha con, ông cháu cùng đỗ tiến sĩ, làm rạng danh vùng đất ven đô truyền thống. Đó chính là dòng họ Nguyễn Gia tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì (Hà Nội).