Những lời dạy ý nghĩa của Sư Thích Minh Tuệ

Ngọc Ánh

1. Con đi Tu là để cầu giải thoát. 
2. Hàng ngày con chỉ xin ăn một bữa, con không nhận tiền của ai.
3. Y áo con mặc là may từ vải con nhặt từ nơi nghĩa địa, ven đường, thùng rác. 
4. Bình bát là con chế từ nồi cơm điện người ta cho con.
5. Đời là vô thường, sống nay chết mai đâu ai biết nên con phải sớm đi tu, lỡ mai chết mất thân này thì con đâu còn cơ hội để tu.
6. Con mong sớm thành chánh quả để con báo hiếu cho cha mẹ.
7. Giờ đây con coi mọi người đều là anh em, cha mẹ con.
8. Trong lòng con không còn ích kỷ, thù hận. Con coi tất cả mọi người trong thế gian đều bình đẳng. 
9. Giờ nếu anh có chửi con, con vẫn coi anh là bạn.
10. Người ta có đánh con, con vẫn chúc mọi điều tốt đẹp đến với họ. 
11. Mọi người hãy cố gắng giữ 5 giới: không sát sanh; không trộm cắp; không tà dâm; không nói dối; không uống bia rượu. 
12. Con nguyện ước chúc cho mọi người được hạnh phúc. 
13. Mọi người đừng lạy con mà hãy lạy Phật - Pháp - Tăng nhỉ

58838185fb575a090346-1715755358.jpg
Hình ảnh giản dị của Sư Thích Minh Tuệ