#

Thú chơi cây cảnh nghệ thuật của người Việt

Người Việt từ ngàn đời đã sống hài hòa với thiên nhiên và Sinh Vật Cảnh. Thú chơi hoa chơi cây cảnh nghệ thuật đã ăn sâu trong đời sống tinh thần của người Việt. Ngày nay, thú chơi tao nhã ấy đã trở thành một trong 7 ngành kinh tế sinh thái.