#

Tiếp tục động viên đồng bào Công giáo tham gia phát triển kinh tế - xã hội

Bùi An Luých

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tại các tỉnh, thành phố phía Bắc đã tổ chức, tập hợp, động viên đồng bào Công giáo tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Hội nghị giao ban cụm thi đua Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố phía Bắc năm 2019 tại TP.Hải Phòng, mới đây. Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Hội nghị giao ban cụm thi đua Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các tỉnh phía Bắc năm 2019. (Ảnh: Bùi An)

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, thời gian qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tại các tỉnh, thành phố đã tổ chức, tập hợp, động viên đồng bào Công giáo tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Phong trào thi đua yêu nước sống tốt đời đẹp đạo đã lan tỏa tại hầu hết các giáo xứ, giáo họ, với nhiều mô hình hay, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại các địa phương. Tiêu biểu như phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, từ thiện bác ái, thực hiện sinh sản có trách nhiệm ở Bắc Ninh; xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường với phong trào “Đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp ruộng đồng” ở Nam Định; xứ đạo an toàn ở Ninh Bình; hiến đất xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An; tích cực bảo vệ môi trường ở Hà Nội; thực hiện 10 nội dung “Kính Chúa yêu nước” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” ở Tp.Hải Phòng; hưởng ứng quỹ ngày vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ nạn nhân chất độc màu da cam ở Thanh Hóa (trong năm 2019, đồng bào Công giáo tỉnh Thanh Hóa đã tham gia các quỹ này với tổng số tiền 5 tỷ 471 triệu đồng)…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Hải Phòng khẳng định, những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2019 của thành phố đã thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố trong đó có vai trò lớn của đồng bào Công giáo.

Tại Hội nghị, linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh- Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQVN, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam biểu dương sự sáng tạo của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố trong phong trào thi đua yêu nước, đưa phong trào trở nên sinh động, sát với thực tế tại địa phương mình; bày tỏ niềm vui về sự phát triển kinh tế xã hội của TP.Hải Phòng và những đóng góp của đồng bào Công giáo trong sự phát triển của thành phố. Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh cũng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của tổ chức Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và đề nghị Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố tiếp tục động viên đồng bào Công giáo thực hiện tốt đường hướng “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước.

Hội nghị đã bình chọn đơn vị xuất sắc của cụm thi đua phía Bắc để đề nghị Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tặng cờ thi đua năm 2019./.

Bùi An