#

Trường THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai: Hành trình 30 năm xây dựng và trưởng thành

Dưới đây là phóng sự về hành trình 30 năm xây dựng và trưởng thành của THPT mang tên Danh sĩ Bắc Hà - Cao Bá Quát tại huyện Quốc Oai (Hà Nội).