Ảnh minh hoạ do tác giả cung cấp.

BẢN QUYỀN CỦA MẸ

Con là phiên bản của cha
Bản quyền của mẹ không là của ai
Con không sao chép dông dài
Mãi là bản gốc không phai , chẳng mờ
Mẹ dạy con học chữ ngờ
Cha gieo chữ ngộ, tôn thờ nghĩa nhân
Tự ngày chập chững bàn chân
Từ biển xa đến non gần con đi
Quen nghe tiếng mẹ thầm thì
Đạn bom gào thét có gì lạ đâu
Mẹ rằng, trời ở trên đầu
Tránh sao khỏi nắng, con cầu làm chi
Dặn con gắng học mà thi
Mẹ đâu có biết, đời đi đường vòng
Mẹ đâu hay, thẳng thành cong
Đổi đen thành trắng , đổi rồng thành giun
Gỗ vông thay cả gỗ mun
Ngỡ ngàng giẻ rách, chổi cùn lên ngôi
Bản quyền mãi của mẹ tôi
Để mai sau khỏi mồ côi, lạc loài ...

H-T-N

9-2--2020