Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Thanh Trì đã bình xét 29 sản phẩm tham gia OCOP đợt 1, năm 2019 của huyện thuộc nhóm hàng nông sản, thực phẩm như: Rau, củ, quả; thịt lợn; giò, chả... của các hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn. Kết quả, 29 sản phẩm trên đều đủ điều kiện đề nghị thành phố công nhận “Sản phẩm OCOP cấp thành phố”, tương ứng với sản phẩm đạt từ 3 đến 4 sao. 

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Đặng Đức Quỳnh: Thanh Trì đã bổ sung thêm nhiệm vụ: “Chỉ đạo, quản lý, thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP” vào là một trong những nội dung nhằm thực hiện Chương trình số 02- CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn huyện.

Mục tiêu của huyện đến 2020, có 45 sản phẩm được thành phố công nhận sản phẩm OCOP từ 3 đến 4 sao.