Áo Nhật Bình, áo ngũ thân tay chẽn là những cổ phục cung đình gần như đã mất dấu trong đời sống của người dân xứ Huế hơn 60 năm qua. Thời gian gần đây, những cổ phục này đang dần được hồi sinh và hiện diện trong đời sống hiện đại qua các triển lãm, biểu diễn nghệ thuật hay trong lễ cưới, đặc biệt áo ngũ thân bắt đầu được sử dụng như đồng phục dành cho nam công chức tại một vài đơn vị ở Huế. Để có được sự hồi sinh này là cả một quá trình nghiên cứu, khôi phục của các nhà nghiên cứu, nhà thiết kế tâm huyết tại mảnh đất cố đô này.

Dành hơn 20 năm ngược xuôi, tìm đọc tất cả những tài liệu còn sót lại về cổ phục, trang phục cung đình Huế, nhà thiết kế Quang Hòa đã dày công nghiên cứu và khôi phục thành công những trang phục truyền thống này một cách tỉ mỉ, bài bản và gần như không khác với bản gốc.

Dù khó khăn là thế nhưng nhà thiết kế Quang Hòa vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc trên con đường đưa cổ phục Huế gần hơn với đời sống hiện đại. Ông thường xuyên tài trợ cổ phục cho các chương trình biểu diễn nghệ thuật ở Huế, sẵn sàng chia sẻ kiến thức với những ai có cùng tình yêu với trang phục Việt.

Gần đây, cổ phục Huế đang dần được đón nhận và được sử dụng rộng rãi hơn. Bóng dáng những chiếc áo Nhật Bình, áo ngũ thân đã bắt đầu trở nên thân thuộc trên vùng đất cố đô. Đó là một tín hiệu đáng mừng khi những giá trị truyền thống đang ngày càng được trân trọng, bảo tồn và phổ cập trong đời sống.

Chương trình Người đưa tin 24G phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2.

Áo Nhật Bình, áo ngũ thân tay chẽn là những cổ phục cung đình gần như đã mất dấu trong đời sống của người dân xứ Huế hơn 60 năm qua. Thời gian gần đây, những cổ phục này đang dần được hồi sinh và hiện diện trong đời sống hiện đại qua các triển lãm, biểu diễn nghệ thuật hay trong lễ cưới, đặc biệt áo ngũ thân bắt đầu được sử dụng như đồng phục dành cho nam công chức tại một vài đơn vị ở Huế. Để có được sự hồi sinh này là cả một quá trình nghiên cứu, khôi phục của các nhà nghiên cứu, nhà thiết kế tâm huyết tại mảnh đất cố đô này.

Dành hơn 20 năm ngược xuôi, tìm đọc tất cả những tài liệu còn sót lại về cổ phục, trang phục cung đình Huế, nhà thiết kế Quang Hòa đã dày công nghiên cứu và khôi phục thành công những trang phục truyền thống này một cách tỉ mỉ, bài bản và gần như không khác với bản gốc.

Dù khó khăn là thế nhưng nhà thiết kế Quang Hòa vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc trên con đường đưa cổ phục Huế gần hơn với đời sống hiện đại. Ông thường xuyên tài trợ cổ phục cho các chương trình biểu diễn nghệ thuật ở Huế, sẵn sàng chia sẻ kiến thức với những ai có cùng tình yêu với trang phục Việt.

Gần đây, cổ phục Huế đang dần được đón nhận và được sử dụng rộng rãi hơn. Bóng dáng những chiếc áo Nhật Bình, áo ngũ thân đã bắt đầu trở nên thân thuộc trên vùng đất cố đô. Đó là một tín hiệu đáng mừng khi những giá trị truyền thống đang ngày càng được trân trọng, bảo tồn và phổ cập trong đời sống.

Chương trình Người đưa tin 24G phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2.