NHỚ QUÊ

Vũ Dũng
nho-que-1693455457.jpg

Chiều thu về ve ran vách núi
Nắng trải vàng bát ngát đồng quê
Khói lam chiều thơm hương lúa mới
Nỗi nhớ quê da diết bâng khuâng.