Suy tư về chấn hưng nền văn hóa

Vũ Dũng

Nghe câu nói chấn hưng nền văn hóa

Mà thấy sao trong dạ cồn cào

Đất nước bốn ngàn năm văn hiến

Phải giữ gìn nét đẹp tinh hoa.

Từ câu nói tới dòng chữ viết

Cha dạy con uốn lưỡi bảy lần

Lời nói ra như dao chém đá

Sai là không lấy lại được đâu.

Trong quốc sách nên dùng từ thuần Việt

Làm đẹp thêm văn hiến Việt Nam

Văn hóa Việt đâu thiếu gì từ ngữ

Sao mượn từ làm méo mó văn phong.

Lại nghe đồn thắt chặt việc lyvetrym

Muốn lên sóng phải làm đơn xin phép

Vậy khác nào làm khó dễ người dân

Làm nghèo đi cuộc sống tinh thần.

Lyvetrym như những dòng nhật ký

Những đứa con giá trị tinh thần

Những buồn vui thăng trầm cuộc sống

Mỗi con đường mỗi mảnh đất từng qua.

Thế hệ cha anh những trang đời lấp lánh

Đặng Thùy Trâm - Mãi mãi tuổi hai mươi

Dòng nhật kí trong lòng bao thế hệ

Giữ gìn cho con cháu mai sau.

Xin giữ lấy đừng kéo lùi lịch sử

Đất nước ta chín mươi triệu đồng bào

Luôn hướng tới một tương lai tươi sáng

Tô đẹp thêm văn hiến Việt Nam.

Mùa thu về ánh sao vàng chói lọi

Ta tự hào văn hiến bốn ngàn năm.

10/9/2023

Chiều Texas