TẮC nhưng không TỊT...?!

Huy Thủy

Khi BẾ TẮC, thay vì tất cả cùng DẪM CHÂN tại chỗ rồi oán trách "tại ông đi trước dẫn dắt, định hướng sai", "tại ông đi sau đốt cháy giai đoạn, lượt sóng, phóng nhanh vượt ẩu"... hay TẤT CẢ cùng hành động trong HỖN LOẠN trông chờ vào HÊN XUI thì cần BÌNH TĨNH cùng tìm một giải pháp điều tiết chung TỐI ƯU nhất cho tất cả. Không phải tất cả cùng TIẾN hay cùng LÙI là có thể giải quyết được, mà cần tìm ra đúng ĐIỂM đột phá và HƯỚNG hành động đúng...?!

Giống như sa hình dưới đây, về tổng thể nếu xe số 3 (xe dẫn đầu tuyến 1-2-3 và dẫn đầu cả cuộc đua) chấp nhận lùi (thành xe xuống bét của tuyến 1-2-3 và cả cuộc chơi) sẽ thay đổi cục diện chung. Tuy nhiên, nếu xe 3 nhất quyết không chịu lùi chỉ xác định tiến như các xe khác thì sao?

abc1-1626487488.jpg

Khi đó 3 tuyến xe còn lại ( 1-2; 4-5; 6-7) đều có phương án xe sau lùi và xe trước đổi hướng vuông góc thì các xe còn lại có thể lưu thông bình thường. Vấn đế còn nằm ở tuyến nào chấp nhận việc thay đổi hy sinh như vậy để tốt cho cục diện.

Rõ ràng trong tình huống này sẽ trở nên đơn giản hơn nếu các tuyến có sự phân công, thống nhất chia sẻ bù trừ quyền lợi và trách nhiệm cho nhau từ trước trên tinh thần hợp tác cùng có lợi, cùng chia sẻ cơ hội và thách thức cho nhau.