#

TẬP HUẤN CHUỖI GIÁ TRỊ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI BẾN TRE

Từ ngày 11 tháng 11, Dự án “Hợp tác Nam – Nam nhằm nhân rộng các sáng kiến chuỗi giá trị thích ứng với biến đổi khí hậu” do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp quản lý đã kế hợp với dự án AMD Bến Tre để tổ chức lớp tập huấn chuỗi giá trị thích ứng với BĐKH cho hơn 60 đại biểu là các cán bộ phòng nông nghiệp các huyện, các HTX, THT và các doanh nghiệp từ các điểm cầu như huyện Mỏ Cày Bắc, huyện Ba Tri, thành phố Bến Tre và Dự án AMD Bến Tre cùng tham dự.

Lớp tập huấn được tổ chức bằng cả hai hình thức là trực tiếp và trực tuyến đảm bảo sự thuận tiện cho các đại biểu tham dự cũng như đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh. Trong các ngày diễn ra lớp tập huấn có 03 chuyên đề chính đã được trao đổi bao gồm:

Chuyên đề 1: Biến đổi khí hậu ở Việt Nam và Đồng bằng Sông Cửu Long  

Chuyên đề 2: Xác định và lựa chọn các thực hành tốt với chuỗi giá trị chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chuyên đề 3: Kiến thức chung về chuỗi giá trị, lập kế hoạch hành động SIP và VCAP.

Bên cạnh nội dung bài giảng sát với tình hình thực tế về tác động BĐKH đối với cuộc sống và sinh kế của người nông dân tại các tỉnh ĐBSCL đặc biệt là tỉnh Bến Tre. Các đại biểu còn được giới thiệu các mô hình thực hành tốt thích ứng với BĐKH ở nhiều địa phương trên cả nước. Ngoài ra, các giảng viên cũng đã lồng ghép những câu hỏi vận dụng, bài tập về phân tích SWOT, tính toán hiệu quả kinh tế, trên cơ sở đó các đại biểu có thể áp dụng cho các sản phẩm tại địa phương nhằm xác định, lựa chọn chuỗi giá trị đem lại hiệu quả kinh tế và thích ứng tốt với biến đổi khí hậu. Trên tinh thần cởi mở, xây dựng đóng góp ý kiến, các điểm cầu đã trình bày những khó khăn trong ứng phó với biến đổi khí hậu liên quan đến nguồn lực kinh tế, nhận thức của cộng đồng và chính sách của Nhà nước cũng như đề xuất những sáng kiến để thích ứng và giảm nhẹ các tác động của BĐKH.                                                                                       

Có thể là hình ảnh về 7 người và văn bản

Các điểm cầu tham gia hội thảo trực tuyến

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà

Đại biểu tại điểm cầu Huyện Ba Tri

Không có mô tả ảnh.

Đại biểu tại Thành phố Bến Tre phát biểu ý kiến

Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà

Đại biểu tại điểm cầu Huyện Mỏ Cày Bắc

 Vương Xuân Nguyên