TRỰC TIẾP: Chương trình nghệ thuật “Sắc Xuân Đất Việt - Mừng Đảng, Mừng Xuân Giáp Thìn 2024”

Huy Hoàng

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa đào, Quất cảnh và sản phần OCOP các vùng miền năm 2024, BTC lễ hội phối hợp với Viện Nghiên cứu Văn hoá và Phát triển tổ chức Chương trình nghệ thuật “Sắc Xuân Đất Việt - Mừng Đảng, Mừng Xuân Giáp Thìn 2024” vào 19h30 ngày 27/01/2024 tại không gian Văn hoá sáng tạo Trịnh Công Sơn, Tây Hồ, Hà Nội.