#

VTV1: Giới thiệu về Triển lãm Sinh Vật Cảnh Thủ đô năm 2019

Đài truyền hình Việt Nam giới thiệu về Giới thiệu về Triển lãm Sinh Vật Cảnh Thủ đô năm 2019