#

Cận cảnh bàn thắng của đội tuyên Việt Nam vào lưới Thái Lan.

Cận cảnh bàn thắng của đội tuyên Việt Nam vào lưới Thái Lan.