Chiến dịch Quảng Trị - Thừa Thiên (phần 7)

Vũ Ngọc Chiến

7) VÀO TÂY NAM HUẾ

Quân ta tiến đánh như vũ bão
Đông Hà không chống nổi đã thua
Địch đang ở thế bị lùa
Đại quân Quảng Trị chạy bừa vào trong

Hai trung đoàn Sơn Hà, Sơn Mỹ (Biệt danh hai trung đoàn của Sư 324)
Kẹp hai bên quốc lộ tấn công (QL1)
Địch xen dân chạy khắp đồng
Quân ta khó đánh đành không bắn bừa

Lùa cho chúng chạy vào Mỹ Chánh (cầu Mỹ Chánh bắc qua sông Mỹ Chánh)
Mới tấn công tiến đánh hai đầu
Một bọn đã vọt qua cầu
Còn nhiều tên phải đối đầu quân ta ...

Đang hành quân được tin vui quá
Quảng Trị nay đã giải phóng rồi
Lòng vui sướng quá đi thôi
Mà sao nước mắt từng hồi rưng rưng

Chúng tôi bắt kịp đoàn quân tiến
Đã hợp quân , gặp mặt chỉ huy
Lại đi tiếp tục lại đi
Vượt Sông Mỹ Chánh trong khi bom rền

Địch quyết liệt phản công dữ dội
B52 kết hợp pháo dàn
Dòng Sông Mỹ Chánh nát tan
Tuyến đường vận tải ngập tràn khói bom

Mỹ hỗ trợ tối đa cho ngụy
Hạm đội 7 bắn phá điên cuồng
B52 quyết chặn đường
Bom cày dạn xới , chiến trường máu xương

Quân ta tiến vào Tây nam Huế
Chúng tôi vào A Lưới, A Sầu
Bom gào đạn rú trên đầu
Tuyến đường vận tải đã ngầu đạn bom

Địch quyết chặn mọi đường đánh Huế
Tăng cường quân tổ chức phản công
Quảng Trị ta đã phải gồng
Nhưng không cản được quân đông địch nhiều

Quân ta bị tổn hao lực lượng
Phải rút về phòng ngự chiều sâu
Đi từ A Lưới, A Sầu
Tăng cường Quảng Trị đối đầu địch quân ...

Thảo Điền 22/4/2023